nieuws

Certificaat voor transport van Nederlandse cement

bouwbreed Premium

Op een bijeenkomst in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch is het eerste certificaat voor cement met inbegrip van het transport overhandigd. De certificering van het transport van cement ‘van silo tot silo is een primeur voor Europa. Het eerste certificaat werd overhandigd door ir. A. Hoelen, plaatsvervangend DirecteurGeneraal van de Volkshuisvesting van het ministerie van VROM.

In zijn welkomstwoord benadrukte drs.ing. H.J. Westra, directeur Activiteit Cement van de Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI) te ‘sHertogenbosch, dat de Nederlandse cementindustrie altijd al veel inspanningen verricht om in alle opzichten kwaliteit te leveren. ‘Daar hoort aantoonbaarheid met een degelij ke certificatie-regeling bij’, aldus Westra. ‘De introductie van een nieuwe certificatie-regeling voor cement inclusief transport maakt duidelijk hoever wij willen gaan. We sluiten in de meest letterlijke zin aan op het produktieproces van onze klanten.’ De bijeenkomst vond dan ook plaats onder het motto ‘van silo tot silo.

Westra zei, dat de Nederlandse cementindustrie gereed is voor de Europese markt. ‘In de relatie met onze afnemers draait het om betrouwbare en aantoonbare kwaliteit. Dat zijn we ons terdege bewust. Op kwaliteit willen wij de concurrentie ook voorblijven.’

Co-makership

Behalve het produceren van cement met constante eigenschappen betekent kwaliteit het produceren volgens een milieuzorgsysteem, just-in-time levering, het ontwikkelen van speciale cementsoorten en het ondersteunen van afnemers op het gebied van produktontwikkeling en marke ting. Aan deze opsomming voegde Westra nog toe, het comakership met kwalitatief hoogwaardige organisaties en instellingen. Hij noemde in dit verband het Nederlands Cement Transport (Cetra) BV te Uithoorn, Ge Simons International Transport BV te Hilvarenbeek, J.W. Rumping en Zn.

BV te Beverwijk en voor het vervoer over water Rederij Cementtankvaart RCT BV te Papendrecht. ‘Niet onvermeld mag blijven dat de Stichting BMC te Gouda de certificatieregeling voor cement inclusief transport met ons heeft ontworpen en voor ons uitvoert’, aldus Westra.

Logische ontwikkeling

Dr.ir. J.G.M. de Jong gaf een toelichting op de uitvoering van de kwaliteitszorg. Vervolgens wees ing. C. Souwerbren van de Certificatie-instelling BMC te Gouda op het feit, dat het vervoer van cement een risico-factor is. ‘Het is een logische ontwikkeling, dat de Nederlandse cementindustrie de kwaliteitskring heeft willen sluiten met de certifiactie van de transportfase’, aldus Souwerbren.

De advocaat prof.mr. J.M. Barendrecht, hoogleraar privaatrecht aan de KU Brabant, richtte de aandacht op de juridische kant van certificatie.

‘Door certificatie wordt vastgelegd aan welke minimumcriteria de prestatie moet voldoen, maar certificatie begrenst ook de aansprakelijkheid’, zei hij. De commerciele voordelen van certificering moeten volgens hem afgewogen worden tegen de extra risicos van aansprakelijkheid in rechte.

Ing. B.G.J. Kempink, directeur van de Stichting Kosten-Kwaliteitszorg Woningbouw, zei dat certificatie opdrachtgevers moet vrijwaren van alle problemen die bij een levering ke ontstaan. ‘Opdrachtgevers moeten overtuigd zijn dat aan de gestelde eisen wordt voldaan’, aldus Kempink.

Reageer op dit artikel