nieuws

Burgemeester Vossen houdt in rechtzaak zijn poot stijf

bouwbreed Premium

‘In alle oprechtheid, ik heb het niet gedaan. En er bestaat geen enkel verband tussen de bouw van mijn privewoning en alle andere zaken.’ Met deze bewoordingen wees drs. W. Vossen, burgemeester van het Zuidlimburgse Gulpen, voor de Maastrichtse rechtbank alle beschuldigingen van de officier van justitie, mr. J. van Atteveld van de hand.

Slechts een enkel moment van zwakte toonde Vossen in het beantwoorden van de scherpe vragen van Van Atteveld. Alle beschuldigingen opgenomen in de dagvaarding kon Vossen volgens zeggen uitleggen. De tenlastelegging bevatte in totaal acht punten. Zoals bekend heeft Vossen volgens de officier van justitie zich schuldig gemaakt aan het onder meer aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Aan het vooronderzoek is maar liefst vijftien maanden gewerkt. Zo zou uit dit onderzoek zijn gebleken dat het Heerlense bedrijf Transcarbo bij de levering van de aluminium ramen voor de woning van Vossen aanzienlijke korting hebben gegeven. Aannemer Dumoulin uit Nyswiller-Wittem, die het huis voor de burgemeester bouwde, zou voor een deel zwart zijn betaald en een wegenbouwbedrijf zou de bestrating om het huis ver onder de prijs hebben aangelegd.

Van verschillende betalingen zouden verder valse kwitanties zijn opgemaakt. Tenslotte speelde nog de beschuldiging van belastingfraude in de vorm van ontduiking van de inkomstenbelasting.

Uitvoerig

Tijdens de zitting werd uitvoerig ingegaan op de levering van de ramen door Transcarbo.

Te meer omdat het bedrijf later ook de ramen voor het dienstencentrum in Gulpen opleverde. Centraal stond dan ook de vraag wat de rol van Vossen was bij deze aanbesteding. Zeker gezien in het licht van het feit dat hij voor zijn ramen maar f. 35000 hoefde te betalen, terwijl de rekening ruim f. 70000 bedroeg.

Vossen: ‘Het antwoord is eenvoudig. Aanvankelijk zou ik aluminium ramen nemen. Dit werd echter veel te duur. Toen viel de keus op kunststoframen waar ik dertig duizend gulden voor wilde uitgeven. Toen kwam Transcarbo met het aanbod om te experimenteren met aluminiumramen. Tot dat moment namelijk was het bedrijf alleen actief op de kunststofmarkt. De meerkosten daarvan hoefde ik niet te betalen’, aldus de burgemeester, die in dit kader benadrukte dat hij met dit aanbod een risico liep. ‘In die zin een experiment blijft een experiment. Dit is gelukkig goed uitgepakt.’

Voordeel

Op de vraag van rechtbankpresident mr. J. Huinen of hij zich niet bevoordeeld voelde, antwoordde hij ‘op het moment zelf zag ik er het voordeel niet van in. Vooral omdat ik toch wat huiverig stond ten aanzien van het experiment.’

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel