nieuws

Burgemeester Vossen blijft ontkennen

bouwbreed Premium

Het uur van de waarheid nadert voor burgemeester drs. W. Vossen (CDA) van het Zuidlimburgse Gulpen. Maandag moet hij zich voor de Maastrichtse rechtbank verantwoorden.

Volgens officier van Justitie mr. J. van Atteveld heeft hij zich schuldig gemaakt aan het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Vossen ontkent ten stelligste alles wat hem ten laste wordt gelegd.

Op 21 juli 1992 deed de politie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD een inval in de woning van de burgemeester. Het duurde vijftien maanden voordat een dagvaarding werd uitgebracht.

Het Heerlense bedrijf Transcarbo zou bij de levering van ramen voor de nieuwe woning van Vossen een forse korting hebben gegeven. Aannemer Dumoulin uit NyswillerWittem, die het huis bouwde, zou voor een deel zwart zijn betaald en een wegenbouwbedrijf zou de bestrating rond het huis ver onder de prijs hebben aangelegd. Van verschillende betalingen zouden valse kwitanties zijn opgemaakt. Tot slot beschuldigt de officier van justitie Vossen van belastingfraude.

Geprezen

In Gulpen zelf valt geen onvertogen woord over Vossen die, zolang de zaak niet is afgerond, op eigen verzoek met verlof is. Integendeel, hij wordt alom geprezen voor het vele goede dat hij heeft weten te bereiken. Dank zij hem heeft Gulpen, met 7000 inwoners de kleinste gemeente in het Zuidlimburgse heuvelland, nu de beschikking over een gloednieuw winkelcentrum.

Hij zorgde er ook voor dat een stinkende leerlooierij uit de dorpskom is verdwenen. Dat het prestigieuze miljoenen kostende toeristische project Primosa nooit is geworden wat ervan werd verwacht is niet zijn schuld, zo wordt gezegd.

Dat komt omdat de zeven andere gemeenten, die samen met Gulpen in het project deelnemen, er niet nog meer geld in willen pompen.

Anoniem

Het onderzoek naar de handel en wandel van Vossen begon nadat er bij justitie een anonie me brief was binnengekomen.

Daarin werd gemeld dat er bij de bouw van zijn woning was gesjoemeld. Wie die brief heeft geschreven is nooit duidelijk geworden. In Gulpen valt te beluisteren dat de anonymus waarschijnlijk gezocht moet worden in kringen die Vossen zijn succes niet gunnen.

Voor officier van justitie mr.

Van Atteveld was de brief voldoende om zich in de affaire vast te bijten. Vossen wijst via zijn raadsman mr. J. Goumans alle beschuldigen categorisch van de hand. De bestrating rond zijn woning is aangelegd door enkele werknemers van het wegenbedrijf. Dat gebeurde in hun vrije tijd. Het bedrijf zou alleen het materiaal hebben geleverd.

Dat diezelfde onderneming later een kruispunt in Gulpen heeft aangelegd was het gevolg van een raadsbesluit, dat was gebaseerd op een open inschrijving. Vossen heeft daar volgens eigen zeggen geen enkele bemoeienis mee gehad.

Simpel

Wat de ramen betreft is de verklaring eveneens simpel. Vossen had kunststof kozijnen besteld. De leverancier wilde een proef doen met aluminium ramen. Vossen vond dit goed.

Het bedrijf besloot daarop om de extra kosten die het experiment met zich meebracht niet in rekening te brengen.

Dat diezelfde leverancier later ook de ramen mocht leveren voor een dienstencentrum in Gulpen was iets waar de burgemeester volgens zijn verklaring helemaal buiten stond.

De aannemer die zijn huis bouwde heeft een deel van de bouwsom in contanten ontvangen. Volgens Van Atteveld zwart. Vossen op zijn beurt zegt dat het om de betaling gaat van enkele extra voorzieningen, die niet waren opgenomen in het oorspronkelijke contract. De kwitantie die hij daarvan heeft is vervalst, meent de officier van justitie.

Ook dit ontkent Vossen.

Belastingfraude

Blijft nog over de belastingfraude. De burgemeester heeft inderdaad een aantal jaren geleden te weinig belasting betaald. Die zaak is echter al afgedaan met de fiscus, is zijn overtuiging. Het is niet duidelijk waarom die kwestie nu ten laste wordt gelegd. Voor raadsman Goumans is de zaak duidelijk. Een veroordeling is naar zijn mening uitgesloten.

Vossen heeft het afgelopen jaar geprobeerd zijn frustra ties van zich af te schrijven, door zijn opvattingen neer te leggen in een lijvig boekwerk.

Daarin beschrijft hij hoe een bestuurder door justitie en de FIOD wordt aangepakt na een anonieme tip over smeergeld.

Eerder verklaarde hij het boek vooral te beschouwen als een waarschuwing voor collegas die goede contacten onderhouden met de bouwwereld. Of het boek ooit wordt uitgegeven is overigens nog maar de vraag.

Met een uitspraak van de rechtbank komt nog geen definitief einde aan deze zaak, zo is de verwachting.

Wordt het vrijspraak dan gaat de officier van justitie ongetwijfeld in hoger beroep en bij een veroordeling zal Vossen dat zeker doen. Het zal zeker geruime tijd duren voordat dit beroep dient bij het Gerechtshof in Den Bosch. Daardoor doet zich een nieuw probleem voor.

Eind dit jaar loopt de benoemingstermijn van de 56-jarige Vossen af. Dan zal moeten worden beslist of er voor hem nog een ambtstermijn is weggelegd; naar het zich laat aanzien een schier onmogelijke opgave.

1) Joop van Dalfsen is ANPredacteur

Reageer op dit artikel