nieuws

Brokx: Duitsland zoekt goedkope woningbouwers

bouwbreed Premium

Duitsland is op zoek naar goedkope woningbouwers en Nederland kan die leveren. Dat zegt Gerrit Brokx, voorzitter van het Export Platform van het ministerie van VROM en burgemeester van Tilburg. ‘De Duitse markt heeft gebrek aan produktiecapaciteit. De Duitsers ke het niet allemaal zelf en hebben weinig ervaring met de aanleg van hele woonwijken, inclusief infrastructuur.’

De ex-staatsecretaris van volkshuisvesting (1982-86) doelt op de grote achterstand in de woningbouw en -renovatie in Duitsland, het gevolg van de hereniging van beide Duitslanden in 1990 en van de tot voor kort grote toestroom van asielzoekers in Duitsland.

‘De Duitse markt verkeert in een zekere overspannen toestand.’ Brokx keerde maandagochtend terug op Schiphol van een bouwmissie naar Hongkong. Er valt wat te verdienen op een steenworp afstand, aldus Brokx.

Gevraagd naar de omzetbedragen voor Nederlandse bedrijven, antwoordt hij met een breed armgebaar: ‘Miljarden guldens in de loop van de tijd.

Het is belangrijk er nu bij te zijn om straks een voet tussen de deur te hebben.”

Conferentie

Woensdag is Brokx gespreksleider op een conferentie in Maastricht, gewijd aan de kansen op de bouwmarkt in Duitsland. Vraag en aanbod worden daar min of meer bij elkaar gebracht: overheidsfunctionarissen uit de ‘nieuwe deelstaten (voormalige DDR) en vertegenwoordigers uit de bouwwereld in Nederland.

‘De Duitse overheid wordt gevraagd haar verlanglijstje voor de komende jaren te presente ren’, zegt Paul Remmers, voorzitter van de Dec-group, de branche-organisatie van zeventien toeleveranciers van kapitaalgoederen in de bouw.

Concurrentie

‘Het gaat ons vooral om kleine en middelgrote ondernemingen. Die grote bouwconcerns hoeven van ons niks te leren’, aldus Remmers. En niet zo zeer aannemers, maar vooral ingenieursbureaus, architecten, projectontwikkelaars en toeleveranciers aan de bouw zijn welkom.

Een gespreid bedje ligt volgens voorzitter Brokx evenwel aan de overzijde van de grens niet klaar. Er is volop concurrentie van Denen, Fransen en Italianen. Maar Nederland maakt volgens Brokx grote kans.

Remmers valt hem bij: ‘De kostprijsbeheersing in de Nederlandse bouwbranche is de beste ter wereld, en dan bedoel ik de hele keten van architect tot uitvoerder.’

De bouwsector in Nederland is tot dertig procent goedkoper dan in het buitenland, zo meent Remmers. ‘In Duitsland kom je bijvoorbeeld veel bouwputten tegen met meer dan een kraan. Daarvan is in negen van de tien gevallen in Nederland geen sprake. Hier gaat alles meer gecoordineerd.’

Kwaliteit

De woningbouw in Duitsland is duur, maar de kwaliteit ligt wel op een hoger niveau dan in Nederland. Duitsers stellen vanuit traditie hogere eisen aan hun woning. Gezien de politieke en economische ontwikkelingen is de vraag naar goedkope woningen in de afgelopen jaren echter sterk toegenomen.

Het huidige bouwproces en de nu gehanteerde bouwsystemen in Duitsland zijn te duur en ke slechts moeizaam aan die grotere vraag voldoen.

1) Hans Verbraeken is verslaggever van het ANP

Reageer op dit artikel