nieuws

Brabant akkoord met tweede sluis bij Lith

bouwbreed Premium

GS van Nood-Brabant hebben de directie Limburg van Rijkswaterstaat laten weten, dat zij instemmen met de aanleg van een tweede sluis bij Lith. Er is een nieuwe en grotere sluis nodig omdat de schutcapaciteit nu te klein is. Voor de aanleg is wel 6,5 hectare landbouwgrond in de uiterwaarden nodig. Dit gebied wordt in het streekplan aangeduid met ‘natuurontwikkeling’. De provincie meent dat het verlies van dit gebied moet worden gecompenseerd. Ze vragen Rijkswaterstaat aan te geven waaruit die compensatie bestaat.

Eerder is overeengekomen dat het dijkverzwaringspo ‘dijkvak kom Lith’ in samenhang met de tweede sluis een totale landschappelijke inpassing krijgt.

Reageer op dit artikel