nieuws

Bouwers theater claimen miljoenen van Den Haag

bouwbreed

De aannemerscombinatie die het Theater aan het Spui in Den Haag heeft gebouwd, claimt enkele miljoenen guldens van de gemeente. Er is een ‘meerwerkclaim’ van circa drie miljoen gulden ingediend.

Opdrachtgever Den Haag wil niet betalen omdat het theater circa een half jaar te laat is opgeleverd. De gemeente vindt dat het bedrag daardoor gecompenseerd kan worden. Pogingen om tot een minnelijke schikking te komen zijn tot nu toe mislukt. De zaak gaat naar de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

Het Theater aan het Spui werd dit jaar geopend en is gebouwd door Aannemingscombinatie Theatercentrum, bestaande uit IGB uit Breda en de Habo uit Den Haag. Volgens de Habo zijn er stagnaties in de bouw opgetreden omdat de gegevensverstrekking vanuit de gemeente problemen op heeft geleverd. De aannemer vindt dat zij niet schuldig is aan de vertraging en vraagt daarvoor vergoeding. De zaak ligt zeer gevoelig omdat de gemeente aandeelhouder in de Habo is.

Reageer op dit artikel