nieuws

Bouwen in buitenland zat er al vroeg in

bouwbreed Premium

Grootvader Peter Geelen was op zijn zestiende al zelfstandig ondernemer. Hij begon, naar wordt aangenomen in 1893, als schoorsteenbouwer. Vandaar dat onlangs het honderdjarig bestaan van Bouwbedrijf Gebr. Geelen feestelijk is gevierd. Het bouwen in het buitenland zat er bij de Geelens al vroeg in: de oprichter van het bedrijf werkte in onder meer Duitsland en Belgie. ‘Kun je behalve de schoorsteen ook de ringoven maken?’, zo werd hem eens gevraagd. Peter Geelen zei geen ‘nee, zodat vele steenfabrieken er staan dank zij de bouwactiveiten van Geelen. De vader van de huidige directeuren, Jean Geelen maakte er samen met zijn broer Gerard het aannemingsbedrijf Gebr. Geelen van. Er werden allerlei poen in de b&u-sector uitgevoerd, zoals kerken, woningen, scholen en postkantoren. ‘In 1938 nam het bedrijf de bouw van een kerk in Spoordonk aan voor f. 52000. Iedereen zei: Dat lukt je nooit voor dat bedrag, daar ga je echt aan failliet.

Maar Geelen behaalde een rendement waarop we nu jaloers ke zijn”, vertelt de huidige directie.

Na de oorlog werd veel wederopbouwwerk verricht. Er werden ook weer schoorstenen bij steenfabrieken gebouwd, hoewel de directie daar eigenlijk niet zo veel voor voelde.

‘Maar als dat niet gebeurt hebben wij geen stenen om te bouwen, dus vooruit maar’, zo redeneerde ze.

Jean gaf zich ook nog gele genheid om zich met het organisatieleven te bemoeien: hij was landelijk voorzitter en voorzitter van de afdeling Roermond van de NKAPB.

Zijn zonen zijn ook wat dat betreft een beetje in zijn voetsporen getreden: Har is bestuurslid van het gewest midden-Limburg van het NVOB en John bestuurslid van het Samenwerkingsverband midden-Limburg.

In 1957 overleed Gerard; diens zonen begonnen voor zichzelf en vader Geelen ging met oudste zoon Har verder.

Vader overleed in 1964 en Har moest alleen verder tot 1971 toen zijn jongere broer in de zaak kwam. Samen zetten zij de zaak voort onder de naam Bouwbedrijf Gebr.

Geelen BV. Op het ogenblik telt het bedrijf 45 vaste medewerkers en daarnaast doet het regelmatig een beroep op vaste onderaannemers.

De directie vindt dat ze nu beschikt over een ‘evenwichtig familiebedrijf’. Ze wil graag de huidige grootte handhaven.

‘Bij een grote toeloop van opdrachten zoeken we het liever in samenwerking met collegas dan in een drastische vergroting van ons bedrijf’, aldus Har en John Geelen.

Reageer op dit artikel