nieuws

Bodemsanering Groningse Wedde

bouwbreed Premium

Deze week begin aannemingsbedrijf Snitjer BV met een bodemsaneringspo in het Groningse Wedde. Het gaat om een locatie waar tot voor kort een garage met bezinepomp gevestigd was. In de grond zijn verontreinigingen met zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en minerale olie aangetroffen. Het grondwater is met voornamelijk vluchtige aromaten en minerale olie sterk verontreinigd.

Met de bodemsanering die tot medio december gaat duren is f. 660000 gemoeid. Hiervan komt negentig procent voor rekening van de provincie Groningen en tien procent moet door de gemeente Belingwedde worden betaald.

Reageer op dit artikel