nieuws

‘Betuwelijn in zowel bovenals ondergrondse tunnel’

bouwbreed Premium

De Betuwelijn kan worden aangelegd in half boven- en half ondergrondse ‘ovalen’, betonnen tunnelbuizen met een stalen mantel. Die aanleg ondervangt vrijwel alle geuite bezwaren tegen zowel de plannen van minister Maij, geheel bovengrondse aanleg, als de alternatieven daarop (volledig ondergronds, de Vpolder of het U-profiel). De kosten van het nieuwe plan bedragen ruim f. 7 miljard .

Dat stelt de Bredase ir. L. Lievense die het plan voor de verzonken tunnel heeft ontworpen. Lievense heeft zijn plan gisteren in dagblad De Gelderlander openbaar gemaakt, ruim een maand voordat de Tweede Kamer beslist over de aanleg van de goederenspoorlijn van Rotterdam naar Duitsland. De Bredase ingenieur kwam op zijn idee door de ontwerpwedstrijd voor lezers die is uitgeschreven door de krant.

De uitslag van die wedstrijd wordt over twee weken bekendgemaakt. Lievense ging naar eigen zeggen pas serieus met de Betuwelijn aan de slag toen hij werd gevraagd zitting te nemen in de jury. ‘Toen ik als jurylid werd gevraagd ben ik me meer dan normaal gaan verdiepen in de talloze technische varianten’, aldus de Bredase ingenieur. Hij kreeg in de jaren tachtig bekendheid met plannen voor energieopwekking en -opslag in waterbassins aan te leggen in het IJssel meer.

De ovalen, betonnen tunnelbuizen met een stalen mantel, liggen in het plan van Lievense half boven en half onder de grond. Het bovengrondse gedeelte wordt afgedekt met zand dat bij het ondergrondse gedeelte wordt uitgegraven waardoor een dijk door het landschap ontstaat. Lievense verwacht dat dit ‘oer-Hollandse beeld door vrijwel alle partijen zal worden aanvaard.

Volgens de ingenieur geeft de ‘tunnel in het natte en op het droge vrijwel geen geluidsoverlast, past hij in het Hollandse landschap en kan hij snel worden gebouwd. Als er twee bouwploegen mee aan de slag gaan, kan het trace volgens Lievense in drie jaar klaar zijn.

Eenvoudig

De Bredase ingenieur heeft alle varianten voor de Betuwelijn naast elkaar gelegd en de voor- en nadelen afgewogen.

Daaruit ontstond het idee voor de tunnel in een dijk. Die aanleg is volgens Lievense vrij eenvoudig mogelijk als het trace van tevoren tot een diepte van vier meter bemalen wordt, zodat het grondwater wegzakt.

Op bekende knelpunten in de Betuwelijn (Barendrecht, Zevenaar, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Pannerdens Kanaal en de Gelderse Poort) zou de spoorlijn helemaal onder de grond ke zakken in een diepgeboorde tunnel. In de dijk komen op gezette afstanden lichtkoepels en deuren voor noodhulp.

Reageer op dit artikel