nieuws

‘Balansbrug’ houdt gevels overeind zonder stutten

bouwbreed

De Amsterdamse aannemer H. Boontje heeft een middel gevonden om gevels overeind te houden tijdens renovatiewerkzaamheden. Deze ‘Balansbrug’, bestaande uit twee instelbare houten driehoeken, maakt het stutten van de gevel met balken en palen overbodig.

Boontje heeft inmiddels het gevelopvangbedrijf ‘De Balansbrug’ opgericht. Deze onderneming zorgt niet alleen voor het aanbrengen en verwijderen van een Balansbrug, maar levert ook de nodige constructieberekeningen. Volgens Boontje is het voordeel van toepassing van de Balansbrug gemiddeld bijna f. 6000 per werk. Bovendien heeft de aannemer het voordeel, dat er geen palen in de weg staan.

Het werk kan daardoor meer efficient aangepakt worden.

De Balansbrug bestaat uit een samenstel van twee uitschuifbare driehoeken van houten balken en stalen trekstangen.

Bij de toepassing worden eerst stalen dragers door de gevel aangebracht. De twee driehoeken van de Balansbrug komen op die dragers te rusten. De gevelstenen tussen de dragers worden met banden onder de Balansbrug opgehangen. Het gewicht van de gevel wordt door de Balansbrug opgevan gen en bijvoorbeeld via een staalconstructie afgevoerd naar de fundering.

De hulpconstructie is inmid dels door Boontje in de praktijk getest, onder toezicht van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam. De Balansbrug blijkt zeer goed aan de verwachtingen te voldoen.

Geen obstakels

Niet alleen de uitvoerder heeft voordeel bij de toepassing van de Balansbrug. Ook de gemeente is ingenomen met deze oplossing, omdat er geen obstakels meer op het trottoir staan. Bovendien hoeft de gevel ter hoogte van de verdieping niet meer gedeeltelijk gesloopt te worden. De verdieping kan dus tijdens de verbouwing gewoon in gebruik blijven en er wordt minder schade aan de gevel aangericht. Dat betekent een besparing op de kosten van herstel na de verbouwing.

Boontje noemt nog meer voordelen van de Balansbrug. ‘Er is een vrije ruimte onder de opgehangen gevel, waardoor de bouwvakkers veel veiliger en prettiger ke werken.

Er staan geen obstakels meer op de stoep waardoor je geen precariorechten meer hoeft te betalen en geen opbreekvergunning hoeft aan te vragen.

Bovendien kan de aannemer aanzienlijk sneller werken”, aldus Boontje.

Hij heeft patent op zijn vinding aangevraagd.

Reageer op dit artikel