nieuws

Architectkosten niet vrijelijk te schrappen

bouwbreed Premium

Gemeenten ke niet zo maar een deel van de architectenkosten schrappen als zij die op hun beurt niet van het rijk vergoed krijgen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State inzake de uitbreiding van een school in het Friese Wouterswoude.

De school kreeg er een klaslokaal bij, alsmede diverse extra voorzieningen zoals een invalidentoilet en een nieuwe entree. Dantumadeel vergoedde het schoolbestuur wel de kosten die zijn gemoeid met de nieuwbouw van een klaslokaal.

Daarvoor krijgt de gemeente namelijk een vergoeding van het rijk. De extra voorzieningen kreeg de gemeente echter niet van het rijk vergoed. Reden voor Dantumadeel om ook de architectkosten voor deze extra voorzieningen niet te betalen. Architectenbureau De Groot BV in Joure had de extra voorzieningen echter wel in het bestek voor de uitbreidingswerkzaamheden opgenomen.

Koppeling van beide activiteiten konden een besparing op de bouwkosten opleveren, zo redeneerde het schoolbestuur.

De stichtingskosten voor het nieuwe klaslokaal en de extra voorzieningen bedroegen zon f. 550000. De architectkosten voor de extra voorzieningen bedroegen f. 17715. Daarvan wilde de gemeente slechts f. 2219 betalen, zijnde de directe besparingen als gevolg van het koppelen van beide bouwwerkzaamheden.

Het resterende bedrag bleef voor rekening van het schoolbestuur. Reden: de gemeente vindt dat de architect in dergelijke gevallen niet automatisch ook nog eens de voorbereiding van extra werkzaamheden op zich hoeft te nemen. In dit standpunt wist Dantumadeel zich gesteund door het provinciebestuur.

De architectkosten worden nu alsnog in zijn geheel door de gemeente betaald. De Kroon oordeelde dat vergoeding op zijn plaats is omdat de gemeente haast wilde maken met de plannen. Ook al vanwege deze spoed mogen de architectkosten niet worden gesplitst, maar moeten ze als een geheel worden gezien, aldus de uitspraak.

Reageer op dit artikel