nieuws

Afbouwbedrijven unieke verzekering aangeboden

bouwbreed Premium

Stukadoors-, terazzo- en steengaasstellersbedrijven hebben van hun bedrijfschap een uniek aanbod gekregen: een collectieve kredietverzekering, waarvoor de premie gedurende de eerste twee jaren ook door het bedrijfschap zal worden betaald. De activiteit wordt ondergebracht in een paritair bestuurde Stichting Collectieve Verzekeringen BSTS, omdat ook werknemers er hun fiat aan hebben willen geven.

Volgens voorzitter J.J.F. van de Kant, namens werkgeversorganisatie NAVAS voorzitter van het tijdelijke stichtingsbestuur, is het initiatief voor deze kredietverzekering niet direct een gevolg van de slechte betalingsmoraal van hoofdaannemers. Het moet worden gezien als een opvijzeling van de bedrijfstak, zowel in kwalitatieve als financiele zin.

Zo zullen slechts bedrijven van de kredietverzekering gebruik ke maken die staan ingeschreven bij zowel het bedrijfschap als bij het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid, waardoor beunhazen geen kans krijgen. Hij hoopt dat er mede daardoor een einde komt aan het failliet (laten) gaan van bedrijfsgenoten, die elders weer snel opstaan. ‘Aan die sterfhuisbeweging moet een einde komen’, aldus Van de Kant.

Overigens voorziet hij wel dat door een (verplichte) snellere facturering en mogelijkheid tot incasso door de stichting bij niet tijdige betaling gelden sneller zullen worden ‘rondgepompt’. Hij doelt daarbij op de afdracht van premies sociale verzekeringen en belastingen, waartoe een deel van de gefactureerde omzet wordt gebruikt.

Uitvoering

De uitvoering van de kredietverzekering is in handen gegeven van Jeukers assuradeuren in Goor, die voor de verzekeringsaspecten de maatschappij Royal Crediet in de arm heeft genomen. Er is besloten zelf tot oprichting van een Stichting Collectieve Verzekering over te gaan, omdat geen bestaande kredietverzekeringsmaatschappij kon bieden wat nu aan de bedrijven wordt gepresenteerd.

Zo blijkt de polis 90% van het verlies te dekken van rechtsgeldige vorderingen waarvoor facturen zijn verzonden, waar andere maatschappijen niet verder gaan dan 80%.

Bovendien geldt de verzekering niet alleen voor werk uitgevoerd voor zakelijke opdrachtgevers, zoals te doen gebruikelijk, maar kan ook voor particuliere opdrachtgevers een kredietverzekering worden afgesloten. Niet verzekerd is de omzet, die wordt verkregen via overheidsinstellingen en woningbouwverenigingen.

Premiebetaling

Een kredietlimiet kan worden aangevraagd -a raison van f. 25- voor de duur van een werk of voor een bepaald bedrag. De premie is vooralsnog bepaald op 0,37% van de gerealiseerde verzekerde jaaromzet, maar zal -mits de betrokken bedrijven voor 1 januari a.s.te kennen geven te willen meedoen- voor de komende twee jaar door het bedrijfschap worden betaald, met een maximum van de verschuldige premie over f. 10 miljoen. Moet een hoger bedrag worden verzekerd dan betaalt de onderneming de premie voor het deel boven dit grensbedrag.

Officieel wordt de verzekering operationeel per 1 april 1994.

Om echter deelname te stimuleren is bepaald dat voor bedrijven die zich na 1 januari als deelnemer melden een lager maximum bedrag zal worden aangehouden, waarover het bedrijfschap nog de premie voor zijn rekening neemt.

Om voor uitbetaling van schade in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan de voorwaarde dat binnen zeven dagen wordt gefactureerd en op gezette tijden aanmaningen zijn verstuurd. Na zon 120 dagen geeft de stichting de vordering dan aan een incasso-bureau.

Kwaliteit

Volgens Van de Kant moet op de notas komen te staan dat er bij reclame op het werk snel moet worden gereageerd, zodat de kwaliteit van het werk geen discussiepunt kan zijn voor het al of niet voldoen van de factuur. Is er een meningsverschil, dan kan de kwaliteitsdienst van het bedrijfschap worden ingeschakeld of gebruik worden gemaakt van de NAVAS-arbitrage.

Van de Kant vindt dit kwaliteitsbevorderend en ‘een beetje een antwoord op de versoepeling van de vestigingswetgeving en de roep om daarvoor in de plaats erkenningsregelingen in het leven te roepen’.

De werknemers, in het bedrijfschap vertegenwoordigd door de bouwbonden van FNV en CNV, zijn graag met dit initiatief akkoord gegaan omdat zij zeggen baat te hebben bij financieel zo gezond mogelijke ondernemingen in de branche.

Reageer op dit artikel