nieuws

Achterstand van allochtonen duurt voort

bouwbreed

Allochtonen zullen hun achterstand op de arbeidsmarkt niet voor de eeuwwisseling inhalen. Het is een onmogelijke opgave om te zorgen voor een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen en autochtonen in het arbeidsproces in het jaar 2000.

Met deze weinig opwekkende mededeling verklaarde minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid maandagmiddag in Amsterdam direct het centrale thema van het symposium ‘Het gelijk van de praktijk’ tot een illusie.

Volgens De Vries zijn vijf factoren van invloed op de slechte positie die minderheden op de arbeidsmarkt innemen: de snelle aanwas van de allochtone beroepsbevolking, het slechte opleidingsniveau, vooroordelen en onbewuste discriminatie, de concentratie van allochtonen in gebieden waar de werkloosheid hoog is en de economische recessie.

Reageer op dit artikel