nieuws

Zuid-Holland moet duidelijk zijn over HSL en Groene Hart

bouwbreed Premium

‘Hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland hun strijd tegen de HSL-variant A opgegeven? Als dat zo is dan hadden ze dat wel eens aan de provinciale staten mogen vertellen.’ Dat stellen de statenleden E.Th. Meijer en P.D. de Jong (beiden Groen Links) in vragen aan het college naar aanleiding van uitspraken die de commissaris van de koningin Patijn in Lisse heeft gedaan.

Patijn zou bij de presentatie van een rapport over de Keukenhof de suggestie hebben gedaan in het tot het Groene Hart behorende veenweidegebied ten oosten van Leiden ruimte te zoeken voor verstedelijking en wel tussen Rijksweg 4 en het door het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewenste trace voor de hogesnelheidslijn langs Hazerswoude en Rijpwetering.

Beide statenleden zijn benieuwd of deze uitspraak inhoudt dat GS op hun ook door de provinciale staten gesteun de mening zijn teruggekomen.

Ook wat Patijn gezegd heeft over de verstedelijking zit de statenleden hoog. Als het overheidsbeleid de laatste decennia niet was gericht op afremming zou het Groene Hart al zijn volgelopen met bedrijfsterreinen en woonwijken.

Afremmen

Dat afremmen heeft de ontwikkeling trouwens alleen maar vertraagd en niet omgebogen. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen rijk en de drie betrokken provincies om het beleid van afremmen om te buigen tot een blijvende bescherming van het open karakter van het gebied. ‘Wat brengt de voorzitter ertoe om uitspraken te doen die volstrekt ingaan tegen het met veel moeite uitgezette beleid en die bij belanghebbenden opnieuw de hoop wekken dat hun plannen door intrekking van hun beleid alsnog voor uitvooering in aanmerking ke komen?’, aldus de statenleden.

Ze vragen GS duidelijk uit te spreken dat de noch de HSLvariant noch de verstedelijkingsplannen op geen enkele wijze ke rekening op hun instemming.

Reageer op dit artikel