nieuws

Zuid-Holland bespreekt voorkomen buurtverval

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland houdt op 12 oktober een bijeenkomst in het gemeentehuis van Spijkenisse over de aanpak van de Flatstrook Groenewoud. De verbeteringen houden vooral verband met de clusters 3 en 4 van het complex. De werken aan cluster 3 betekenen voor de Woningstichting Spijkenisse een uitgave van f. 5 miljoen.

De gemeente moet voor de aanpak van de hele woonomgeving f. 4 miljoen betalen.

De wijk telt 566 etagewoningen en stamt uit het einde van de jaren zestig. Het complex voorziet vooral in de huisvesting van allochtonen. Deze groep kampt met een grote werkloosheid. In sommige flats is 80 procent van de bewoners zonder baan. Het sociale klimaat in de wijk heeft onder meer te lijden van een toenemende criminaliteit. De woonomgeving veroorzaakt groeiende problemen als ge volg van veel ‘enge plekken’ en weinig sociale controle.

In cluster 1 vond eerder al groot onderhoud plaats. Mede daardoor blijft de omvang van de problemen hier redelijk beperkt.

In de drie andere clusters van de wijk zijn de moeilijkheden stijgende. De stedebouwkundige hoofdstructuur maakt sloop en vervangende nieuwbouw mogelijk waardoor een betere bevolkingsopbouw tot stand kan komen.

Op advies van Transpol, de organisatie van samenwerkende politiekorpsen inzake openbare veiligheid, zijn de eerste maatregelen getroffen ter verbetering van de woonomgeving.

Het gaat hierbij onder meer om het verplaatsen van de entrees naar de terreinen tussen de flats waardoor er meer sociale controle komt.

Aanvankelijk zouden de garages onder cluster 3 worden verbouwd tot kleine woningen.

Een eerder gesloten overeenkomst ten spijt besloot het bestuur van de woningstichting geen uitvoering te geven aan dit plan.

Reageer op dit artikel