nieuws

Wandelgangen

bouwbreed Premium

‘Er zijn gemeenten in dit land waarvan de inwoners niet of nauwelijks te hoop lopen als -doorgaans duchtig begeleid door in stoer in wit leder gehulde politiemannen- bewindslieden uit naburige landen of exotische oorden met grote snelheid door nauwe straten worden geloodst. Rotterdam en Amsterdam zijn van die metropolen en vergeet vooral Den Haag niet, waar zelfs de trams geen snelheid minderen als zon nationaal bestuurder op weg is naar een bondgenoot.

Ook Maastricht mocht zich de afgelopen jaren in stijgende mate verheugen in de aanwezigheid van dergelijke figuren, waarbij dan het Maastrichts Expositie- en Congress Centrum doorgaans het epicentrum is.

Welnu, volgende maand -als de MECC-Bouwbeurs al reeds is begonnen- staat Maastricht weer een hoorn des overvloeds aan Duitse ministers en soortegelijk volk te wachten.

Zoals uw bouwdagblad Cobouw al wist te melden bestaat er een staatssecretaris Gerhard von Loewenich, die op 6 oktober as. ‘met zijn ministers’ (staat er letterlijk) zal spreken over het onderwerp: Marktmogelijkheden voor de Nederlandse bouw in Oostelijk Duitsland. Dat is niet mis natuurlijk, want waar ter wereld zie je een staatssecretaris die al dan niet met aandrang vijf ministers de zaal injaagt. Te weten Jochen Wolf (Brandesburg), Rudi Geil (Mecklenburg-Vorpommern), Heinz Eggert (Sachsen), Franz Schuster (Thuringen) en Karl-Heinz Daehre uit Sachsen-Anhalt.

Voor het luttele bedrag van f. 595,- (excl. btw) kunt u ze zien en horen.

U zult zonder meer begrijpen dat van Nederlandse zijde ook in de bus zal worden geblazen. Het is de bedoeling dat staatssecretaris Enneus Heerma op dezelfde 6 oktober as. de zogeheten Duitse Bouwdag (een initiatief van het Export Platform/VROM opent met welgekozen woorden, ongetwijfeld stipulerend welke kansen er liggen in het (Oost)– Duitse voor de Nederlandse bouw. Het Export Platform/VROM staat onder leiding van de vroegere staatssecretaris Gerrit Brokx -ook voorzitter van de stuurgroep Brokx- die druk in de weer was het openbaar vervoer in betere en kostendekkende banen te leiden.

Wie ook zonder meer die kleine zeshonderd piek (excl. btw) uit de knip zullen trekken zijn AVBB-voorzitter H. Bart en mevrouw Sybilla Dekker, directeur van het NVOB. Beiden hebben niet lang geleden samen aan de touwen van de noodklok behangen, omdat zij een instorten van de bouw verwachten. En dat onder meer op basis van een door het VNO betaalde enquete, dat zeker de kleinere bouwondernemers zelfs binnen afzienbare tijd geen geld meer hebben om hun schulden te betalen.

Wie u ook -zowel op het seminar-met-staatssecretaris-minsters als op de Duitse Bouwdag -kan signaleren is de voorzitter van de Bouw- en Houtbond FNV, Roel de Vries. Volgens een landelijk ochtendblad van Rotterdamse huize stelt Roel de Vries zich voor tijdens de begrotingsbehandeling van VROM de beide bewindslieden aldaar (Hans Alders en Enneus Heerma) aan te spreken over het leed dat te wachten staat.

Jammer alleen dat zon begrotingsbehandeling 26, 27 en 28 oktober as. een diepgravende discussie is tussen het Parlement en de twee bewindslieden over de plannen voor 1994. Jammer ook dat de heer De Vries van Kamervoorzitter Wim Deetman zeker geen toestemming zal krijgen zich onder de parlementariers te mengen en de interruptiemicrofoon te hanteren. Omdat te bereiken moet de FNV-er eerst proberen op een (verkiesbare) plaats te komen bij de verkiezingen. En die vinden -Deo Volente- plaats op 3 mei as. Misschien dat staatssecretaris Heerma in de wandelgangen van het MECC even tijd voor hem heeft.”

Krullenveger

Reageer op dit artikel