nieuws

WAM niet schuldig aan afbreken galerij

bouwbreed

De Wormerveerse Aannemings Maatschappij is niet schuldig aan het afbreken van een galerij van een flat in Wormerveer. De Raad van Arbritage heeft uitgesproken dat de aannemer geen nalatigheid is te verwijten.

De Woningbouwvereniging De Arbeid heeft in 1988 de zaak bij de raad aanhangig gemaakt. Zij vond dat de WAM aansprakelijk kon worden gesteld voor het afbreken van een galerij van een uit 1968 daterend flatgebouw.

Op een gegeven moment werd geconstateerd dat de galerij van een der flats gebreken vertoonde. Volgens een woordvoerder van de WAM wilde de aannemer er toen consoles onder plaatsen. Opdrachtegever De Arbeid en een constructeur vonden de gebreken evenwel daarvoor niet ernstig genoeg.

Met een twee componenten vulling werden de scheuren gerepareerd. Jarenlang ging het goed, maar tijdens renovatie van het complex bleek dat de maatregelen niet voldoende hadden geholpen. Een andere aannemer heeft toen een poreuze deklaag aangebracht, maar die maatregelkon niet verhinderen dat de galerij af brak. Nieuwe onderneming De zaak heeft de Wormerveerse Aannemings Maatschappij geen goed gedaan. Of, zoals het bedrijf zelf meedeeelt: ‘door de lange tijdsduur die over de behandeling van deze zaak is heengegaan kwam de bedrijfsvoering van WAM onder steeds grotere druk te staan.’ Maar, aldus de WAM, ‘dank zij het vertrouwen van enkele opdrachtgevers en de Bot Bouwgroep BV, die bereid was de bouwactiviteiten van WAM voort te zetten in een nieuwe onderneming en met overname van het voltallige personeel is het gelukt onze positie op de bouwmarkt te handhaven.’

De Raad van Arbritage heeft de vordering van de woningbouwvereniging van ongeveer f. 4 miljoen afgewezen.

Reageer op dit artikel