nieuws

VVD wil f. 15 mrd gaan bezuinigen

bouwbreed

De VVD wil in de komende vier jaar ruim f. 15 miljard bezuinigen. In die periode moeten er 30000 banen bijkomen in het kader van de misdaadbestrijding. Dit zijn elementen uit het VVD-verkiezingsprogramma ‘Nederland moet weer aan de slag’, dat vandaag in Amsterdam officieel wordt gepresenteerd.

Het te bezuinigen bedrag van f. 15 miljard, bijna het dubbele van wat CDA en PvdA in hun verkiezingsprogramma voorstellen, moet onder andere worden gevonden door elk jaar de rijkssubsidies met 2,5 procent te verminderen. Verder kiezen de liberalen voor nieuwe ingrepen in de sociale zekerheid.

De VVD wil de te bezuinigen middelen ook aanwenden voor verlaging van het financieringstekort, verbetering van de infrastructuur en voor onderwijs, onderzoek en technologie.

In het kader van de lastenverlichting kiest de VVD voor verlaging van de belastingen voor de middeninkomens. Gepleit wordt ook voor afschaffing van de vermogensbelasting en van de 6 procent overdrachtbelasting bij de aankoop van een bestaande woning.

Reageer op dit artikel