nieuws

VROM verwacht huurontwikkeling van vijf procent

bouwbreed

Het ministerie van VROM verwacht dat de huurontwikkeling rond de 5% komt te liggen. Daarbij wordt het subsidieafbrsaakpercentage van 5,5% gehandhaafd. De maximaal toegestane huurverhoging blijft 6%. De minimale huursomstijging moet nog worden vastgesteld en is afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de corporaties over de balansverkorting. Nu bedraagt de minimale huursomstijging 4,75%.

De individuele huursubisidie (IHS) blijft kerninstrument van het volkshuisvestingsbeleid. Vorig jaar kregen 960000 mensen individuele huursubsidie voor een totaalbedrag van f. 1,8 miljard. Gemiddeld is de bijdrage ruim f. 1900 per IHS-ontvanger.

Bijna 40% van de IHS-ontvangers is 65 jaar of ouder.

De speciale regeling voor IHSontvangers met een minimuminkomen, die voorziet in een compensatie van 1% van de huurverhoging door het verstrekken van extra subsidie, wordt verlengd. De kosten hiervan worden voor 1994 geraamd op f. 12 miljoen. Voor de jaren daarna wordt gerekend op f. 25 miljoen.

Voor de langere termijn wordt de IHS grondig doorgelicht en geanlyseerd. Daarbij wordt gekeken naar inhoudelijke, financiele en organisatorische aspecten. De Tweede Kamer zal van de resultaten in de eerste helft van 1994 op de hoogte worden gesteld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels