nieuws

Voor bijna miljard brandschade in ’92

bouwbreed

De directe financiele schade door de 40000 branden die vorig jaar in ons landen woedden, bedraagt f. 994 miljoen. Meer dan de helft van dat bedrag kwam voor rekening van 133 branden, met elk een schade van meer dan een miljoen gulden. Bij de branden kwamen 87 mensen om het leven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Bijlmerramp is niet in de cijfers begrepen. Negentig procent van de brandschade (f. 894 miljoen) was het gevolg van branden in gebouwen. De schade aan woonhuizen bedroeg f. 141 miljoen. De belangrijkste oorzaak van branden is nog steeds brandstichting (29 procent), gevolgd door spelen met vuur en baldadigheid (22 procent). De vlam in de pan of droogkoken is een belangrijke oorzaak van branden in gebouwen (11 procent).

Bij vier van de tien brandmeldingen bij de brandweer is sprake van loos alarm. Dat percantage ligt aanmerkelijk hoger als het gaat om alarm via een brandmeldinstallatie.

In 86 procent van de 21000 gevallen bleek dat alarm loos.

Reageer op dit artikel