nieuws

Volker Stevin maakt met winst van f. 6 mln voorspelling waar

bouwbreed

Koninklijke Volker Stevin NV heeft in het eerste halfjaar van 1993 een nettowinst gemaakt van f. 6 miljoen. Dat is f. 600000 meer dan in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Volgens de Raad van Bestuur zal de winst over het gehele boekjaar 1993 niet afwijken van het niveau, dat vorig jaar kon worden gerealiseerd. Toen was die f. 40,3 miljoen groot.

Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 1993 heeft volgens een verklaring van de Raad van Bestuur wel onder druk gestaan van de toegenomen concurrentie bij de werkverwerving. Maar lagere financieringslasten onder meer als gevolg van gunstige beta lingscondities hebben tot een aanzienlijk beter financieringsresultaat geleid. Dat bedroeg dit eerste halfjaar f. 0,7 miljoen tegenover f. 5,8 miljoen over de eerste zes maanden van 1992.

De omzet op produktie-basis bedroeg f. 1,019 miljard en is daarmee gelijk aan de produktie-omzet vorig jaar. Naar verwachting zal de jaaromzet iets lager uitkomen dan die over 1992 (f. 2,318 miljard).

De orderportefeuille bedroeg op 30 juni bijna f. 1,2 miljard (1992: ruim f. 1,1 miljard).

De cashflow over het eerste halfjaar 1993 is ruim f. 38 miljoen tegenover ruim f. 36 miljoen on dezelfde periode van 1992. De investeringen in duurzame produktiemiddelen lagen in de verslagperiode rond het niveau van de afschrijvingen.

De recentelijk ingekochte 200000 aandelen ten behoeve van betaling bij voorgenomen acquisities en toegekende stockopties zijn, in verband met het tijdelijke bezit ervan, in het geconsolideerde vermogensoverzicht opgenomen onder de vlottende activia.

Stijging

De relatief sterke stijging van de winst per gewoon aandeel over de eerste zes maanden van dit jaar is mede een gevolg van het medio 1992 intrekken van de tot dan uitstaande preferente aandelen.

De winst ad f. 6 miljoen over het eerste halfjaar komt nu geheel toe aan gewone aandeelhouders. Over 1992 was dit f. 4,7 miljoen, f. 5,4 miljoen gepubliceerd resultaat minus dividend preferente aandelen ad f. 0,7 miljoen.

Reageer op dit artikel