nieuws

VNO: familiebedrijf moet uit fiscale houdgreep

bouwbreed Premium

Bevrijd de familie-onderneming uit de fiscale houdgreep. Maak naar Belgisch voorbeeld de dividendbelasting van 25 procent tot eindheffing. Dit voorstel deed de voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, dr. A. Rinnooy Kan, woensdag tijdens de studiedag ‘Familiebedrijven in Nederland’ van de Universiteit Nijenrode.

Woensdag werden op Nijenrode de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de rol van familiebedrijven, dat is uitgevoerd door Walgemoed Accountants in samenwerking met Nijenrode. Het familiebedrijf blijkt in Nederland significant aanwezig. Van de 5000 grootste bedrijven van ons land kan nog 46,5 procent als familiebedrijven worden gekarakteriseerd. In het midden- en kleinbedrijf is het aandeel zelfs 90 procent.

Walgemoed noemt een onderneming een familiebedrijf als meer dan de helft van het kapi taal in handen is van een familie, of als een enkele familie in staat is anderszins aanzienlijke invloed uit te oefenen of als een belangrijk aantal leden van de leiding afkomstig is uit een familie.

Eindheffing

Volgens Rinnooy Kan wordt de stimulerende rol van familiebedrijven lang niet altijd op zijn werkelijke waarde voor onze economie geschat. Veel bedrijven worden met name door te zware belastingdruk onnodig in hun groei belemmerd. Het is nu zo, dat de ondernemer over de behaalde winst belasting betaalt en daarna inkomstenbelasting over de uitgekeerde winst. Daarom wil het VNO de voorheffing van 25 procent tot eindheffing zien gemaakt.

Verder vroeg de VNO-voorzitter aandacht voor de vermogensbelasting. Hij wil in ieder geval vrijstelling voor het in het eigen bedrijf geinvesteerde vermogen.

Het is nu zo, dat de ondernemer om de vermogensbelasting te ke betalen daarvoor vaak ook nog eens aanzienlijke bedragen aan het bedrijf moet onttrekken.

Reageer op dit artikel