nieuws

Vinex-onderhandelingen rijk en OOR opgeschort

bouwbreed Premium

De onderhandelingen tussen Rijk en Overlegorgaan Rijnmond over de Vinex-uitvoeringscontracten liggen stil. Sinds de gemeente Rotterdam zich uit het overleg heeft teruggetrokken, omdat het Rijk nog steeds geen besluit heeft genomen over Zestienhoven, heeft het stadsgewest van minister Alders geen uitnodiging meer ontvangen voor een nieuw gesprek.

Het wachten is op de nota Regionale Luchthaven Strategie, waarin over de toekomst van Relus en andere regionale luchthavens wordt beslist. Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst zal het echter nog wel even duren voordat deze nota in het kabinet wordt besproken.

Dat heeft tot gevolg dat concrete afspraken over de te realiseren woningen in de Rotterdamse regio in OOR-verband voorlopig niet gemaakt ke worden. Rotterdam neemt namelijk het grootste deel van de taakstelling voor zijn rekening. Een woordvoerder van het stadsgewest stelt dan ook dat het in dit kader geen enkele zin heeft om met Alders en Heerma te praten over een uitvoerings-contract.

Overigens heeft het OOR nog geen standpunt ingenomen over de Rotterdamse houding.

‘Dat doen we wel als Alders met een uitnodiging voor nieuwe onderhandelingen komt.’

In stadsgewest Haaglanden zit meer schot in de zaak. Recent zijn er weer gesprekken gevoerd tussen de bewindslieden van VROM en de Zuid-Hollandse Gedeputeerde Wolf, wethouder Noordanus van Den Haag en H. Schartman, voorzitter van de Vinex-stuurgroep in het stadsgewest.

Schartman over die gesprek ken: ‘We zitten midden in een proces van hele hevige en moeizame onderhandelingen.

Het gaat er soms stevig aan toe, dat mag u best weten.”

Hij verwacht desondanks dat de gesprekken binnen twee weken zullen worden afgerond. ‘We zijn uit elkaar gegaan om een aantal dingen uit te zoeken en meer informatie te verzamelen. Daarvoor hebben we onszelf veertien dagen gegeven. De onderhandelingen die dan volgen moeten tot resultaat leiden.’

Reageer op dit artikel