nieuws

Tweede Coentunnel zal alsnog mer ondergaan

bouwbreed

De aanleg van de Tweede Coentunnel zal alsnog een milieu effecten rapportage (mer) ondergaan. Dat heeft minister Maij de Tweede Kamer in een brief laten weten.

De aanleiding voor de beslissing tot een mer is de uitspraak van de Kroon, die begin dit jaar het bestemmingsplan Coentunnel vernietigde. De gemeente Amsterdam zou bij de planvoorbereiding van de tunnel de fout zijn ingegaan.

Zo had de stadsdeelraad Noord een gedeelte moeten vaststellen. Daarnaast had de Kroon ernstige bezwaren tegen de planopzet als zodanig. De Tweede Coentunnel is volgens het Kroonbesluit geen verbreding van een bestaande, zoals in het bestemmingsplan was gesteld, maar de aanleg van een nieuwe autosnelweg waarvoor een aparte mer-procedure moet worden doorlopen.

Minister Maij wil daarom alsnog een mer op de Tweede Coentunnel toepassen. Bovendien zal, met het oog op de nieuwe Tracewet, ook nog een formeel tracebesluit worden genomen. De mer heeft volgens Maij ook voordelen van andere aard omdat bij deze procedure ook een openbaar vervoer-alternatief in beschouwing wordt genomen. In de bestemmingsplan-procedure is dit niet gebeurd.

Koppeling

In haar brief wijst de minister er verder op dat er een koppeling bestaat tussen de aanleg van de Tweede Coentunnel, het Hoofdwegennet Schiphol en de aanleg van de Westrandweg. Dit omdat de mer-adviezen van deze twee laatste poen zijn gebaseerd vanuit het idee dat de tweede Coentunnel zou worden aangelegd.

Goedkeuring van de Kroon voor deze twee bestemmingsplannen kan dus pas plaatsvinden nadat er een trace-merprocedure is afgerond, tenzij de komende tijd blijkt dat bepaalde poonderdelen onafhankelijk ke worden uitgevoerd.

In beide gevallen acht Maij het van belang dat met de voorbereidende werkzaamheden wordt doorgegaan.

Reageer op dit artikel