nieuws

Toch hoogbouw aan de Berlijnse Alexanderplatz

bouwbreed

In Berlijn is opnieuw een prijsvraag afgerond als gevolg van de eenwording van de stad. Ditmaal ging het om een stedebouwkundige prijsvraag voor de Alexanderplatz in het centrum van het voormalig oostelijk centrum. Hoogbouw blijkt toelaatbaar aan de voet van ‘Der Alex’.

Op korte afstand van het historische centrum van Berlijn, waar tot oktober een geschilderde reconstructie op ware grootte van het Stadtschloss op een frame van steigers is te zien, staat aan de Alexanderplatz de 365 meter hoge televisietoren, of kortweg Der Alex.

De opgave van de prijsvraag betrof een dertig hectare groot gebied, voornamelijk direct achter toren en het verhoogd gelegen station, waarop na 1945 ondermeer het Forumhotel, een warenhuis en een aantal woongebouwen in de vermaledijde DDR-grote elementenbouw zijn verrezen.

Reconstructie van het oude stedelijke weefsel met kleine bouwblokken en smalle straatjes is daarin niet realistisch.

Voor het winnende ontwerp van de Berlijnse architect Hans Kollhoff is gekozen voor een nieuw stedelijk raster van gesloten bouwblokken van ongeveer tien verdiepingen hoogte. Daarin zijn dertien hoge bouwvolumen van 120 tot 150 meter opgenomen. Zo treedt een opmerkelijke schaalvergroting aan de dag die eerder in prijsvragen rond het midden van Berlijn als ontoelaatbaar werden beschouwd. Het huidige vloeroppervlak van de bebouwing binnen het prijsvraaggebied bedraagt circa 700000m2, hetgeen volgens dit plan verandert in 1300000m2.

Gedacht wordt aan een gefaseerde opbouw van de nieuwe wijk, waarbij kantoorruimte een belangrijke rol speelt, naast hotels en winkelbedrijven en een flink aantal luxe woningen, die 20 procent van het nieuwe bouwvolume uit moeten maken. Daarvoor zullen het Forumhotel en bestaande woningen worden gesloopt.

Reeds in 1998 verwacht men de eerste gebouwen rond de Alexanderplatz te realiseren met aansluitend de bouwblokken aan de andere zijde van het S-Bahn-tracee. De torens ke eventueel in een later stadium op voorzieningen in de bouwblokken worden opgetrokken.

De openbare prijsvraag werd vorig jaar uitgeschreven, waarna dit voorjaar vijf ontwerpen voor nadere uitwerking werden geselecteerd.

Naast de eerste prijs voor Hans Kollhoff kreeg Daniel Libeskind en Bernd Faskel de tweede prijs en Michael Kny en Thomas Weber de derde prijs.

Alle prijzen vielen toe aan bureaus uit Berlijn.

Reageer op dit artikel