nieuws

Staten Utrecht akkoord met vuilstort

bouwbreed

Provinciale staten van Utrecht hebben ingestemd met de plannen van het provinciebestuur om een vuilstort aan te leggen in de polder Klein Vuylcop bij Nieuwegein. Hiertegen is van diverse kanten bezwaar gemaakt, omdat de polder tegenover een waterwinning ligt.

De Amsterdamse milieupartij Eco 2000 vreest zelfs dat de drinkwatervoorziening van 2,5 miljoen inwoners van NoordHolland in gevaar komt. De provincie is van mening dat de risicos van een vuilstort in de polder aanvaardbaar zijn.

Het is de bedoeling dat de burgers nog inspraak krijgen over de plannen. Daarna nemen gedeputeerde staten een definitief besluit. Als alles volgens plan verloopt wordt de dump naar verwachting in 1995 in gebruik genomen.

Reageer op dit artikel