nieuws

SER tegen ingreep in de lonen

bouwbreed Premium

Vrijdag zal de Sociaal Economische Raad een ontwerp-advies behandelen over de door het kabinet voor 1994 overwogen looningreep. Een commissie uit de SER is er om principiele redenen en praktische gronden tegenstander van.

Principieel omdat een ingreep in de lonen een wezenlijke en ongewenste breuk is in de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen. Bovendien betekent een looningreep een ernstige inbreuk op de contractvrijheid van cao-partijen. De maatregel lijkt daardoor bovendien in strijd te zijn met verschillende internationale verdragen, die juist deze contractvrijheid waarborgen. De SER-commissie twijfelt bovendien aan de economische effectiviteit van een looningreep. Uit een analyse van het Centraal Planbureau zou blijken dat er van een dergelijke maatregel slechts zeer bescheiden positieve resultaten mag worden verwacht. Het totale effect na vier jaar bedraagt volgens het CPB niet meer dan achtduizend arbeidsplaatsen.

Reageer op dit artikel