nieuws

Sanering vervuilde bodems gaat traag

bouwbreed Premium

Het schoonmaken van vervuilde bedrijfsterreinen verloopt erg traag. Hoewel bij ten minste 15 procent van de bedrijven de bodem is vervuild, is de laatste twee jaar slechts bij 4 procent een saneringsoperatie ingezet. Nog eens 4 procent verwacht de komende twee jaar te starten met een reiniging.

Dit blijkt uit een marktonderzoek van Heliview Marketingservice onder industriele bedrijven met 20 tot 500 werknemers. De afgelopen jaren is bij 45 procent van de industriele bedrijven ten minste een bodemonderzoek uitgevoerd. Het komende twee jaar zal daar nog eens 9 procent bijkomen.

Vooral de kleinere bedrijven lijken op het punt van onderzoek enigszins achter te lopen.

Bij ongeveer eenderde van de bedrijven die een bodemonderzoek hebben laten uitvoeren zijn verontreinigingen geconstateerd. In totaal gaat het om ruim duizend ondernemingen, ongeveer 15 procent van alle bedrijven.

Bij de bedrijven in de provincies Utrecht en Noord-Holland heeft relatief gezien wat minder vaak bodemonderzoek plaatsgevonden, respectievelijk 39 procent en 33 procent.

Van de grote provincies lopen Noord-Brabant (50 procent) en Gelderland (52 procent) voorop.

Opvallend is dat in Zeeland bij 28 procent van alle bedrijven bodemverontreiniging wordt aangetroffen. In noord-Nederland is dat 22 procent. Het landelijk gemiddelde bedraagt 15 procent. Indien de bedrijven een sanering hebben laten uitvoeren, dan is hieraan gemiddeld zon f. 240000 uitgegeven. Ongeveer de helft van de saneringsoperaties blijkt duurder te zijn uitgepakt dan vooraf was voorzien. Te verwachten is dat de gemiddelde bestedingen de komende twee jaar sterk zullen toenemen tot ongeveer f. 500000.

Reageer op dit artikel