nieuws

Rust in de tent is te koop

bouwbreed Premium

Vanaf het moment dat minister Maij zich namens het kabinet uitsprak voor bovengrondse aanleg van een goederenspoorlijn van Rotterdam door de Betuwe naar Duitsland is het hommeles in Nederland. Velen zijn bevreesd voor niet te accepteren overlast en steken dat niet onder stoelen of banken.

Provincies, gemeenten en belangengroeperingen vielen over elkaar om de ernst van de hen boven het hoofd hangende overlast aan te tonen. De Nederlandse aannemerij heeft varianten bedacht waarmee deze weer zou zijn in te perken. Verhoogde aanleg en verdiepte aanleg, aanleg op maaiveld en ondergrondse aanleg, de minister liet ze, na een besluit te hebben genomen, toetsen op haalbaarheid en kosten. De Tweede Kamer liet onderzoeken op welke gronden het kabinet tot zijn besluit kwam.

In Nederland gonst het inmiddels van de meningen over al of niet openbaar gemaakte rapporten over de Betuwelijn. De milieubelasting zou niet goed zijn bekeken. De geluidoverlast zou op te lossen zijn, maar de kosten zijn onduidelijk. Er zijn nu rapporten over rapporten die andere rapporten aanvullen of tegenspreken.

Te verwachten valt dat bovengrondse aanleg nog een hoop herrie aan het huidige gekrakeel zal toevoegen. Als bewoners van de gemeenten die de lijn over hun grondgebied krijgen zich niet wensen neer te leggen bij verhoogde aanleg, aanleg op maaiveld of verdiepte aanleg, is met Leiden ook Den Haag in last.

Maar de rust in Nederland op Betuwelijngebied is te koop. Die kost f. 6 miljard meer. Dat is veel geld. Maar het is een bekende hoeveelheid geld. Voor f. 15 miljard is ondergrondse aanleg te koop. Doen.

JVS

Reageer op dit artikel