nieuws

Rosmalen breekt Huis van de Toekomst niet af

bouwbreed

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft de in 1989 verleende bouwvergunning voor het Huis van de Toekomst vernietigd. Dat betekent echter niet dat de gemeente Rosmalen zal overgaan tot afbraak. Er komt gewoon een nieuw bestemmingsplan.

De Raad van State deed zijn uitspraak naar aanleiding van een beroep dat de Vereniging tot behoud van Het Vinkel e.o. had aangetekend tegen de verlening van een bouwvergunning door de voormalige gemeente Nuland, inmiddels opgegaan in Rosmalen, voor het Huis van de Toekomst.

Volgens de vereniging is de vergunning verleend in strijd met het vigerende bestemmingsplan, dat als voorwaarde voor bebouwing stelt dat het thema vervoer een belangrijke rol moet spelen. De gemeente echter meent dat het thema vervoer wel degelijk een belangrijke rol speelt, omdat de modernste telecommunicatiemiddelen worden getoond, en dit onder de noemer verkeer en vervoer valt te scharen.

De Raad van State deelde deze mening niet. Het wonen staat centraal in het Huis van de Toekomst, dus is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan en is ten onrechte een bouwvergunning verleend. De bouwvergunning werd vernietigd.

Donderslag Volgens de betrokken ambtenaar van de gemeente Rosmalen kwam deze uitspraak als ‘een donderslag bij heldere hemel’. Hij citeert uit een brief van de voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State uit 1989, die meedeelt in te ke stemmen met de argumentatie van de gemeente, en geen bezwaar heeft tegen verlening van de bouwvergunning. ‘De uitspraak die nu is gedaan, staat dus feitelijk haaks op hetgeen de voorzitter in 1989 heeft gesteld.’

De gemeente peinst er echter niet over om het Huis van de Toekomst af te breken. De gemeentefunctionaris wijst erop dat Rosmalen een nieuw bestemmingsplan voor Themapark Autotron in voorbereiding heeft. Dat is inmiddels ter inzage gelegd en zal naar alle waarschijnlijkheid in oktober van dit jaar door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

In de nieuwe versie heeft het educatieve karakter van de toegestane bebouwing niet alleen betrekking op de themas verkeer en vervoer, maar ook op wonen en communicatie.

Na goedkeuring zal er op basis daarvan opnieuw een bouwvergunning worden verleend voor het Huis van de Toekomst. ‘En dan hangt het van eventuele bezwaren af of de zaak dan opnieuw bij de Raad van State komt te liggen.’

Reageer op dit artikel