nieuws

RGD krijgt meer geld voor onderhoud rijksgebouwen

bouwbreed

De rijksgebouwendienst krijgt vanaf 1994 structureel f. 25 miljoen extra voor de aanpak van achterstallig onderhoud. Daar komt vanaf 1996 nog eens f. 5 miljoen bij voor onderhoud van de extra cellen die moeten worden gebouwd.

Vanaf 1996 zal het onderhoudsbudget met f. 60 miljoen zijn opgehoogd.

Achterstallig onderhoud van de rijksgebouwen is een groot probleem voor de RGD. Bij de presentatie van het Tweede Rijkshuisvestingsplan meldde directeur-generaal mr. F.W.R.

Evers nog dat hier een bedrag mee is gemoeid dat substantieel hoger ligt dan f. 300 miljoen.

Met de huidige budgettaire maatregelen verwacht de RGD echter dat de onderhoudsachterstand kan worden ingelopen.

Ten behoeve van de 2000 extra cellen (die overigens voor een groot deel via alternatieve financiering zullen worden gerealiseerd) zijn in 1994 f. 30 miljoen en in 1995 f. 55 miljoen aan de begroting van de RGD worden toegevoegd. Vanaf 1996 wordt jaarlijks f. 45 miljoen extra voor de cellenbouw uitgetrokken.

In 1994 worden vier nieuwe strafinrichtingen gebouwd in Almere, Alphen aan de Rijn, Krimpen aan de IJssel en Zoetermeer.

Met deze gemeenten wordt op dit moment overleg gevoerd over de locatie van de gevangenissen.

De inrichtingen in Vught, Veenhuizen, Zutphen en Dordrecht worden uitgebreid.

Daardoor ontstaan ruim 1500 extra cellen.

Reageer op dit artikel