nieuws

Railforum bepleit snelle beslissing aanleg HSL

bouwbreed

Het uitstellen van de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL) kan beteken dat een grotere uitbreiding van het wegennet noodzakelijk is. De HSL is echter effectiever, energiezuinig en dus milieuvriendelijker. De regering moet daarom snel een zorgvuldige beslissing nemen over de aanleg van de zuidelijke HSL.

Dat stelt de vereiniging Railforum Nederland in een gisteren gepubliceerd manifest onder de titel ‘Zeven redenen om met hoge snelheid te investeren in de toekomst van Nederland’.

Het manifest werd gisteren in het Kurhaus in Scheveningen gepresenteerd.

Railforum Nederland is een vereniging van en voor het Nederlandse bedrijfsleven die zich ten doel stelt een platform te zijn voor kennis- en informatieuitwisseling rond de rail.

De vereniging is vorig jaar opgericht en telt onder haar leden bedrijven als Ballast Nedam, Hoogovens, Unilever, de NS en de ING bank. Ook zijn de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken en provinciebesturen lid. Railforum stelt dat het voor Nederland de hoogste tijd wordt om mee te doen aan het nieuwe vervoersconcept de HSL. Inmiddels rijden er al HSL treinen in Frankrijk, Duitsland, Italie en Spanje.

Binnenkort zullen ook regering en parlement in ons land een beslissing nemen over de aanleg van de HSL naar het zuiden. De Randstad krijgt daarmee een eerste aansluiting op het netwerk van Europese HSL-lijnen. In vervolg daarop, zo vindt Railforum, moet er voor de verbinding met het Duitse net een volwaardige oostelijke lijn via Utrecht en Arnhem komen.

Terugverdienen

Dat er een uitgebreid HSLnetwerk in Europa komt te liggen staat volgens de organisatie vast. Ze waarschuwt tegelijkertijd dat als ons land de aansluiting mist dit zal leiden tot een verslechtering van onze positie. ‘Met een HSL ke we volop meeprofiteren van de positieve economische effecten die het netwerk op de Europese economie zal krijgen. Het verschil tussen de beide alternatieven bedraagt in eerste instantie tienduizenden arbeidsplaatsen en op langere termijn naar verwachting steeds meer.

In het manifest wordt verder gesteld dat een Nederlands HSL-netwerk zichzelf terugverdient. De gemiddelde investeringskosten in de periode van aanleg zijn vrijwel even groot als de sociale kosten van verdwijnende arbeidsplaatsen.

Winsten vallen verder te behalen in tijd- en produktiviteitsverbetering en het economische effect van de aanleg van de lijn. Een snelle aanleg kan verder de bouwkosten, met name de rentelasten, sterk verminderen.

Reageer op dit artikel