nieuws

PvdA: gemeenten moeten zorgen voor bejaarden

bouwbreed

De gemeenten moeten in de toekomst integraal verantwoordelijk worden gemaakt voor het huisvestingsbeleid, woningaanpassingen, voorzieningen en vervoersbeleid voor ouderen en gehandicapten.

Hiervoor pleitte PvdA -Kamerlid M. Vliegenthart op een bijeenkomst van Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, naar aanleiding van het Europees jaar van de ouderen.

Volgens Vliegenthart dient de samenleving zich veel meer dan tot nog toe te richten op de snelle toename van het aantal ouderen. Om effectief te ke inspelen op de veranderende samenstelling van de bevolking is aanpassing van met name het huisvestingsbeleid noodzakelijk. Hier zal volgens het Kamerlid bijvoorbeeld meer rekening moeten worden gehouden met de groeiende groep mensen die zich wat minder gemakkelijk beweegt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels