nieuws

Prive-gebruik bestelwagens gaat erg veel geld kosten

bouwbreed

Veel zelfstandige ondernemers en werknemers zullen vanaf 1994 enkele duizenden guldens meer inkomstenbelasting moeten gaan betalen. De Verladersorganisatie EVO in Zoetermeer heeft ontdekt dat die hogere aanslag een rechtstreeks gevolg is van de wijzigingsvoorstellen op de Wet Belasting van personenautos en Motorrijwielen (Bpm).

Vanaf 1 januari 1994 wordt het prive-gebruik van bestelautos, die volgens de nieuwe Bpm-definitie als personen-autos worden beschouwd, anders belast.

Dit betekent een overgang van aangifte van het aantal prive kilometers tegen kostprijs naar een bijtelling op het inkomen van 20 tot 24 procent van de bruto-catalogusprijs van de bestelauto. Dit heeft voor de betrokkenen grote financiele gevolgen.

De EVO heeft e.e.a. doorgerekend op basis van een Volkswagen Golf Diesel en kwam, uitgaande van het 50-procentstarief voor de IB, tot een onthutsende belastingverhoging van f. 2945 of f. 3215. De EVO vindt dit een onverteerbare en discriminerende zaak, ondermeer omdat de autos waar het om gaat niet als normale gezinsautos zijn aan te merken.

Reageer op dit artikel