nieuws

Prinslandse Brug over Dintel wordt vervangen

bouwbreed Premium

De Prinslandse Brug, de stalen draaibrug over de Dintel in de weg Dinteloord-Heijningen, wordt in 1996 vervangen door een nieuwe, lage en beweegbare, brug. Met het po is een investering gemoeid van vele miljoenen.

Alleen de brug zelf kost al f. 6 miljoen.

Infrastructuur Peter Stuvel De huidige, omstreeks 1910 gebouwde, brug is volgens de provincie Noord-Brabant aan het einde van zijn levensduur: ‘De brug is vergaand versleten en de pijlers en landhoofden zijn aangetast. Jaarlijks moeten reparaties worden verricht om de brug draaiende te houden. Het slijtageproces wordt versneld door het vrachtverkeer als gevolg van onbtwikkelingen op het industrieterein Dintelmond.’

De beschikbare breedte op de brug is bovendien zodanig beperkt dat een doorgangsverbod bij tegemoetkomend verkeer is ingesteld.

De nieuwe brug zal dan ook zeker aanzienlijk breder moeten worden. Uitgegaan wordt van een rijwegbreedte van 6,50 meter, met aan weerszijden fietsstroken. Totaal geeft dat een brug met een breedte van 9,40 meter tussen de leuningen.

De Dintel wordt naast regulier scheepvaartverkeer ook bevaren door coasters waardoor de vrije doorvaarthoogte bij vaste bruggen en beweegbare bruggen (hefuitvoerinbg) vergroot moet worden tot tien meter.

Daarnaast komt op de Dintel veel recreatievaart voor.

De provincie gaat voor de nieuwe brug uit van een lage, beweegbare brug met een door vaarthoogte van tien meter.

Tachtig procent van de recreatievaart kan paseren zonder dat de brug bediend moet worden.

Varianten

Er liggen nu drie varianten voor de bouw van een dergelijke brug ter plaatse van of direct naast de bestaande Prinslandse Brug. De kosten ervan zijn in alle gevallen identiek.

Omdat er bij de provincie echter geen specifieke kennis en ervaring aanwezig zijn met ontwerpen en bouwen van beweegbare bruggen, zal die deskundigheid extern moeten worden gevonden. Bij Gedeputeerde Staten bestaat een duidelijke voorkeur voor de bouwteam-constructie.

Voorgesteld wordt in dit verband om een viertal met naam en faam bekend staande bruggenbouwbedrijven uit te nodigen om zich te presentereren voor de selectie tot toetreding tot het bouwteam.

Reageer op dit artikel