nieuws

PACT koppelt ‘spraak’ aan datacomputer

bouwbreed Premium

Bedrijfstelecommunicatie staat aan de vooravond van een stormachtige ontwikkeling. PACT is daar een ‘sprekend’ voorbeeld van. Het is de koppeling van een PABX-(spraakcomputer) aan een ‘gewone’ (data)computer.

Voorbeelden van deze ontwikkeling zijn op de vakbeurs Electrotechniek te zien. ‘Het aantal denkbare toepassingen is bijna onbegrensd’, aldus R.B. te Pas van Siemens Nederland NV te Den Haag.

‘Hoe snel de ontwikkeling van PACT doorzet, is vooral afhankelijk van de fantasie van degenen, die ernstig over toepassingsmogelijkheden nadenken en er uitvoering aan geven.’

PABX betekent Private Automatic Branche Exchange.

PACT is de afkorting of samentrekking van PABX en Computer Teaming. Er zijn ook andere benamingen voor de koppeling zoals CSTA (Computer Supported Telephony Application). PABX is interessant omdat deze computer gedigitaliseerde spraak of data aan het bestaande systeem koppelt. Besturen De PABX is te besturen door de ‘gewone

computer en omgekeerd kan de PABX deze voeden. PACT maakt het mogelijk binnenkomende gesprekken te koppelen aan een databestand. Omgekeerd ke vanuit een bestand in de computer ook automatisch personen worden opgebeld. Hiervan wordt in de praktijk al gebruik gemaakt.

Het systeem moet wel met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd opdat geen automatische gesprekken tot stand worden gebracht met personen, die dat niet willen. Denk hierbij aan ‘ongewenste abonnementenwerving en dergelijke via ingesproken bandjes.

Een goed gebruik kan bijvoorbeeld zijn dat centraal binnenkomende telefoontjes voor een bepaald persoon, automatisch worden doorgeschakeld naar zijn huisadres als de bewuste persoon zich daar bevindt. Ook zijn centraal binnenkomende telefoontjes direct naar thuiswerkers door te sluizen. Zo zijn er tal van toepassingen te bedenken.

Meesturen

Zodra echter ISDN goed van de grond komt, nemen de mogelijkheden van PACT nog verder toe. ISDN biedt onder andere de mogelijkheid om het nummer van de opbeller mee te sturen. Banken ke zo het telefoonnummer koppelen aan een rekeningnummer. Alle gegevens van de opbeller ke hierdoor a la minuut op het beeldscherm verschijnen. Een stap verder is, dat de opbeller via zijn telefoon en beeldscherm zelf toegang krijgt in de stand van zijn rekening(en).

Siemens heeft een overeenkomst met IBM gesloten voor het standaardiseren van de interface (koppeling) tussen telefooncentrale en computer.

Dit Callpath of stem-antwoordcomputer, is het platform waarop de koppeling ook in de toekomst compatibel (uit wisselbaar) moet worden gehouden, zowel voor de PABXcentrales als voor de computersystemen. Siemens werkt wereldwijd samen met meer dan vijftig softwarehuizen of Pactpartners.

Interactief

‘Het systeem is te vergelijken met de interactive CD-speler van Philips. Die biedt zoveel mogelijkheden, dat die nauwelijks aan de consument zijn uit te leggen. Datzelfde geldt voor PACT’, zo zei Te Pas. ‘We zoeken steeds naar nieuwe toepassingsmogelijkheden en gebieden. In Amerika zijn ze al veel verder met de koppeling van telefooncentrales met computers dan in Nederland.

Met behulp van Callpath is het mogelijk inkomende gesprekken, gekoppeld aan de bestanden in de computer, te scheiden in dringende en niet dringende, waardoor de uiteindelijke afwikkeling sneller kan verlopen. Voor een goed zakenverkeer is het bijna ondenkbaar, dat telefoons niet aan databestanden in computers worden gekoppeld.”

Reageer op dit artikel