nieuws

Overleg Vinex-locaties Overbetuwe verbroken

bouwbreed

Nijmegen heeft het overleg met de Overbetuwse gemeenten, Bemmel, Elst en Heteren over de ontwikkeling van de woningbouwlocatie ‘Spoorsprong’ definitief afgebroken. De stad kon niet met deze gemeenten tot overeenstemming komen. Aansluitend heeft Arnhem besloten uit solidariteit het convenant met deze gemeenten voor de ontwikkeling van de ‘Waalsprong’ niet te ondertekenen. Dit besluit betekent een ernstige vertraging van de bouw van in totaal 12000 woningen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Met het stuklopen van het overleg komt ook de vorming van het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen op de tocht te staan. Hoewel een woordvoerster van de gemeente Arnhem de nu ontstane situaties niet dramatisch wenst te noe men spreekt zij wel van een ‘forse kink in de kabel’.

Zoals bekend kregen de betrokken gemeenten in april van dit jaar van provinciale staten van Gelderland de opdracht een convenant op te stellen over woningbouw in de Overbetuwe. Volgens de Vinex-taakstelling moeten hier 12000 woningen verrijzen.

Echter beide grote woningbouwlokaties liggen niet op het grondgebied van de twee steden. Arnhem bereikte onlangs een principe-akkoord over de bouw van 5460 woningen tot het jaar 2014 op het grondgebied van Elst en Heteren. Het gaat hier om de zogenaamde ‘Spoorsprong’. Nijmegen lukte het echter niet om met de zogenoemde Overbetuwse gemeenten tot overeenstemming te komen. Als voornaamste reden voor het stuklopen van het overleg wordt genoemd dat de gemeente Elst een verhoging van veertig procent van de onroerend-goedbelasting eiste op woningen binnen de gemeente voor Nijmegenaren.

De betrokken gemeenten hadden van het provinciebestuur de opdracht voor 1 november van dit jaar hun handtekeningen onder het convenant te plaatsen. Nu dit niet in het verschiet ligt zullen de gemeenten ieder afzonderlijk hun visie aan de provincie rapporteren. Volgens de woordvoerster zal dan provinciale staten een besluit moeten nemen.

Vertraging

Vast staat wel dat de nu ontstane impasse een ernstige vertraging voor de woningbouw betekent. De woordvoerster wilde daar nog niet op vooruitlopen.

Eerder al sprak in Cobouw poleider J.R. Smulders zijn verontrusting over het verloop van de onderhandelingen uit. Immers, zo lichtte hij toen desgevraagd toe, zonder overeenstemming van de betrokken gemeenten kon er ook nog niet aan een startconvenant voor de bouwlocaties worden begonnen. ‘En pas wanneer er een startconvenant ligt kan er met de overheid over financiele dekking van de bouwplannen worden gesproken.’

De verwachting leeft nu dat dit naar volgend jaar zal worden verschoven. De ruzie heeft nog een ander niet onbelangrijk gevolg. Namenlijk dat het knooppunt de kans loopt de overheidssteun van f. 89 miljoen kwijt te raken.

Voorwaarde voor die financiele steun is namenlijk dat er voor 1994 bestuurlijke akkoorden zijn. Staatssecretaris De Graaff-Nauta van binnenlandse zaken heeft vorige week in Arnhem nog gedreigd de gemeentebesturen desnoods via de Kaderwet tot samenwerking te dwingen. In dat geval lopen alle gemeenten financiele bijdragen van het rijk mis.

Het geld gaat dan immers rechtstreeks naar het aangewezen knooppunt-bestuur.

Reageer op dit artikel