nieuws

Oost-Duitsland raakt investeerders kwijt

bouwbreed

De belangstelling voor investeringen in nieuwe bedrijven in het oosten van Duitsland neemt gestaag af. Het gaat hierbij om de belangstelling vanuit de westelijke deelstaten en van andere landen.

Oorzaak van de ingezakte interesse zijn de vele moeilijkheden omtrent de realisatie van de plannen.

]Jan Bouwer (Keulen) Aanvankelijk toonden bedrijven uitermate veel belangstelling voor een vestiging in het oosten van Duitsland. De redenen daarvoor lagen in de lage prijs van het benodigde vastgoed, in de lage uurlonen en in de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Voorts konden bedrijven aanspraak maken op extra afschrijvingen en op subsidies. Teleurgestelde investeerders noemen het nu ergerlijk dat ze uitermate lang moeten wachten op subsidies.

Bijvoorbeeld in Thuringen moeten financiers naar verluidt niet zelden meer dan een jaar wachten op de toegezegde middelen.

Ook de inschrijving in het handelsregister kan soms enkele maanden in beslag nemen. Een rol speelt voorts het gebrek aan ter zake kundige ambtenaren bij de instanties die de oostelijke deelstaten in het leven riepen voor de economische ontwikkeling. Het landsbestuur van Thuringen meldt evenwel dat men er alles aan doet de economische ontwikkeling op gang te brengen en te houden.

Het jaarlijkse budget daarvoor beloopt evenwel niet meer dan DM9 miljoen. Van dit bedrag houdt men onder meer drie regionale kantoren open.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels