nieuws

Nederlands certificaat lijkt markttechnische noodzaak

bouwbreed

Reiner Chemische Fabrik GmbH heeft op het produkt ‘SOK Perfekt’ het KIWA-ATA verkregen. Het gaat om een produktcertificaat op toxicologische aspecten in relatie tot de toepassing als ontkistingsvloeistof. Gunstige verklaringen van Duitse onderzoeksinstituten waren voor de Nederlandse markt niet afdoende. Certificatie lijkt markttechnisch een noodzaak.

De ontkistingsvloeistof ‘SOK Perfekt’ is geschikt voor gebruik in gebieden en plaatsen waar een minder milieuvriendelijk produkt de (grond)waterkwaliteit te zeer in gevaar zou ke brengen. Te denken valt aan uitvoeren van betonwerk in waterwingebieden.

Het middel is niet carcinogeen, teratogeen of mutageen en bevat geen vluchtige stoffen. Het is tweeeneenhalf jaar geleden op de Nederlandse markt geintroduceerd.

‘Met succes’, vindt R.H. Mobach van de Nederlandse vertegenwoordiging te Wezep van Reiner Chemische Fabrik GmbH uit Weilerbach/Pfalz in Duitsland.

In Duitsland had het produkt de nodige verklaringen inzake de toxiciteit.

Vereiste

Certificatie in Nederland bleek echter een vereiste om het milieuvriendelijke produkt op de Nederlandse markt te ke blijven afzetten. Dat er omstreeks dezelfde tijd van de introductie van het middel op de Nederlandse markt ook een wel gecertificeerd middel, van Matab uit Zwijndrecht, beschikbaar was heeft daar ongetwijfeld een rol bij gespeeld.

Mobach vindt eigenlijk dat hij met de certificatie op kosten is gejaagd. Het is een zaak van twee jaar geweest. ‘De kosten die ermee zijn gemoeid, moeten toch maar weer worden terugverdiend’, geeft hij aan.

Niet dat hij daaraan twijfelt, want het mag dan het tweede gecertificeerde ontkistingsmiddel zonder oplosmiddelen zijn, het is het eerste gecertificeerde produkt in een ‘een redelijk lage prijsklasse’.

Uit het KIWA-ATA document blijkt dat het middel ‘SOK Perfekt’ (artikelnummer 1089) bestemd is voor toepassing als ontkistingsvloeistof in betonbekistingen, zoals die worden toegepast in de drinkwatersector.

Aan de toepassing van het bedoelde produkt zijn geen nadere voorwaarden verbonden dan dat de ontkiste oppervlakken grondig gereinigd en gedesinfecteerd dienen te worden.

‘SOK Perfekt’ is een chemischfysisch reagerend ontkistingsmiddel, dat geschikt is voor bekistingen gemaakt van zowel zuigende als voor niet-zuigende materialen (hout en metaal).

Beschermingslaag

Volgens Mobach kan met het ontkistingsmiddel roestvorming op stalen bekistingen worden voorkomen. Ook is het produkt als beschermingslaag te gebruiken voor mengers en andere apparaten.

Het is op te brengen met mineraaloliebestendige sproeiapparaten (bijvoorbeeld Treejet sproeinozzle SS 800067). Het verbruik ligt op circa 1 liter voor 20 tot 30 m2, afhankelijk van de zuigkracht van de mal.

Het produkt wordt gebruiksklaar geleverd en mag niet verdund worden met water, olie, oplosmiddel of anderszins.

Reageer op dit artikel