nieuws

Nederlanders succesvoller in Duitsland dan andersom

bouwbreed Premium

Het lukt Nederlandse bouwbedrijven vaker om een po van Duitse gemeenten te verwerven dan andersom. Van de bedrijven die grensoverschrijdend willen gaan werken slagen in 75 procent van de gevallen de Nederlanders. Duitse bedrijven zijn met nog geen 20 procent aanzienlijk minder gelukkig.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van een enquete die mr. J.M.G. Pluijmaekers, werkzaam als EG-referent bij de Kreishandwerkerschaft Heinsberg in het Duitse Geilenkirchen, hield. Pluijmaekers houdt zich bij deze werkgeversorganisatie vooral bezig met de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, dat grensoverschrijdend wil gaan werken.

Actiever

Om te onderzoeken hoe gemeenten in de Euregio Limburg tegenover buitenlandse bedrijven staan, schreef hij in totaal 230 gemeenten in de grensstreek van Belgie, Nederland en Duitsland aan.

Belangrijke vraag daarbij was in hoeverre het Duitse bedrijven lukt om een bouwpo te verwerven. Uit zijn enquete komt duidelijk naar voren dat Nederlanders veel actiever in het buitenland zijn dan de Duitsers.

‘Het gaat hier om de eerste resultaten die nog verder moeten worden uitgewerkt, maar vast staat dat Duitsers minder de grens overtrekken dan Nederlandse bouwbedrijven. En van de Duitse bedrijven die een project in de wacht hebben proberen te slepen is het er maar een gelukt.’ Ter vergelijking staat het feit dat van de Nederlandse bedrijven ruim driekwart het lukt om de order daadwerkelijk binnen te slepen.

Beleid

Een andere belangrijke conclusie is volgens de EG-referent dat van de in Nederland aangeschreven gemeenten 43 procent een eigen aanbestedingsbeleid voert. Daarbij wordt in 83 procent van de gevallen van het provinciale aanbestedingsbeleid afgeweken. ‘Ter verge lijking’, licht Pluijmaekers toe, ‘in Duitsland voert maar 20 procent een eigen aanbestedingsbeleid en nul procent wijkt daarbij van het provinciale beleid af.’

Aanbestedingsbeleid

Overigens merkt hij op dat Duitsers erg veel moeite heben met het Nederlandse aanbestedingsbeleid en de eisen die er in bestekken worden opgenomen.

Volgens de EG-referent worden er vaak voorwaarden gesteld, zoals de kennis van Nederlandse begrippen als een ‘trottoirband’ en een ‘visbek’ waar Duitsers nog nooit van hebben gehoord.

Maar ook de regelgeving remt Duitse bedrijven fors af om de stap over de grens te maken.

‘Het moet’, zo bepleit Pluijmaekers, ‘ook het midden- en kleinbedrijf, zeker in het kader van een Europa, aanzienlijk makkelijker worden gemaakt om over de grens te gaan werken.’

De EG-referent hoopt nog dit jaar zijn onderzoek te ke afronden. Het resultaat wil hij vervolgens aan de betrokken ministeries, provincie en andere instanties officieel gaan aanbieden.

Reageer op dit artikel