nieuws

Natuur en Milieu bepleit ‘adempauze Betuwelijn

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 Zo zijn plannen van Arnhem voor de bouw van woningen en kantoren vanwege de geluidsoverlast niet uitvoerbaar. ‘Voor ons is dit niet te aanvaarden’, zo stelde De Bondt met nadruk. Uit het bedrijfsleven zijn naar de opvatting van De Bondt inmiddels zoveel alternatieven voor de bovengrondse aanleg gekomen, dat het de Tweede Kamer niet veel moeite hoeft te kosten te kiezen. ‘Het gaat om oplossingen die voorzien in het op maaiveld aanleggen van een spoorbaan (in een u- of v-vorm, red.) die in woonkernen kan worden overkapt. De kosten ervan hoeven geen obstakel te zijn.

Er is uitgerekend dat die f. 2 miljard hoger zullen uitvallen dan in het huidige plan van de minister. Maar van dat plan is inmiddels vastgesteld dat er ten behoeve van het milieu extra voorzieningen aan moeten worden toegevoegd die ook zon twee miljard gulden kosten”.

Reageer op dit artikel