nieuws

Ministerie EZ en Federatie kunststoffen tekenen verklaring

bouwbreed Premium

Het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen (NFK) streven ernaar begin 1994 te komen tot een meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency. Dat is vastgelegd in een gezamenlijke verklaring, die namens de minister van Economische Zaken is ondertekend door mr.

drs. C.W.M. Dessens, directeur-generaal van Energie, en namens de NFK door haar voorzitter G. de Raad. De kunststofverwerkende industrie wil daarmee meewerken aan de doelstelling van de Nota Energiebesparing van het ministerie van Economische Zaken. Hierin is het streven vastgelegd om te komen tot een energiebesparing van 20% in het jaar 2000 ten opzichte van het jaar 1989.

Reageer op dit artikel