nieuws

Microbiologisch risico warmtewiel nihil

bouwbreed

Onderzoek van TNO zou volgens Inatherm aantonen dat er geen microbiologische risicos bestaan bij het toepassen van Rototherm warmtewielen.

Dit TNO-onderzoek is gedaan op verzoek van Verhulst Luchtbehandeling BV en Inatherm BV te Waalwijk.

Aanleiding daarvoor was de eind vorig jaar verschenen brochure ‘Gezonde kantoorgebouwen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin werd geschreven dat warmtewielen een microbiologisch gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Inatherm is daartegen in het geweer gekomen, maar heeft de schrijvers niet ke achterhalen, aldus G.P.F. Postma, directeur van Inatherm. Ook was het ministerie niet bereid tot rectificatie van het artikel.

Daarom heeft dit bedrijf een TNO-onderzoek laten doen, naar zijn Rothatherm warmtewielen van het fabrikaat Kraftanlagen.

Verificatie

De afdeling Microbiologie van TNO-voeding heeft een verificatie van onderzoekresultaten uitgevoerd naar de werking van de warmtewielen. Het onderzoek naar de overdracht van stof en micro-organismen van de afvoerlucht naar de toevoerlucht, werd uitgevoerd in een geconditioneerde ruimte van de medische universiteit van Lubeck in Duitsland. De overdracht van micro-organismen van de afvoerlucht naar de toevoerlucht is bepaald door middel van een aerosol van Bacillus-subtilis-sporen met een diameter van een micrometer.

De resultaten van de proeven geven volgens Inatherm aan, dat de overdracht van microorganismen voor het warmtewiel Rototherm CE lager is dan 1:103 (0,1%). Uit een reeks van twee maal vijftig proeven zijn micro-organismeoverdrachtwaarden van 0,019% en 0,023% gevonden.

Daarmee voldoet het warmtewiel aan de eis voor stof en micro-orgasnisme-overdracht die staat beschreven in DIN 1946 deel 4 voor ziekenhuizen. Op grond van de onderzoeksresultaten is het warmtewiel in luchtbehandelingssystemen van onder andere ziekenhuizen toe te passen, aldus Inatherm.

Reageer op dit artikel