nieuws

Meer geld voor infra-structuur stadsgewesten

bouwbreed

De extra investeringsimpuls maakt het mogelijk meer geld uit te trekken voor de aanleg en verbetering van de stadsgewestelijke infrastructuur. De regios Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht krijgen daardoor meer geld voor de ontsluitende infrastructuur van Vinexlocaties.

Uit de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1994 blijkt dat als gevolg van de extra investeringen twaalf nieuwe poen op het gebied van stad- en streekvervoer in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) konden worden opgenomen.

In de regio Amsterdam gaat het vooral om de realisatie van een sneltramverbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en de nieuwbouw-locatie Amsterdam Zuid-Oost. Tevens is de Noord-Zuidlijn tussen Amsterdam CS en het World Trade Centre nu terug te vinden in het MIT.

Voor de regio Rotterdam staan nu drie metrolijnen in het MIT: Marconieplein-Schiedam, Oost-Westmetrolijn SchiedamBenelux-Hoogvliet en de aansluiting van de Hofpleinlijn op Rotterdam CS. Verder is de verbetering van de metroverbinding noord-zuid voorzien.

In de Haagse regio worden een aantal Vinex- en openbaar vervoerpoen versneld. Daarvoor is f. 200 miljoen extra beschikbaar in de periode 19942003. Centraal staat de bouw van de tramtunnel bij Hollands Spoor en de verlenging van tramlijn 1 naar Delft-Zuid.

In Utrecht wordt het budget voornamelijk opgeslokt door de tramlijn tussen Utrecht CS en de Uithof. Overigens wordt over dit po opgemerkt dat de onzekerheidsmarges groot zijn.

In totaal is voor de vier Randstedelijke stadsgewesten f. 4 miljard beschikbaar (Amsterdam: f. 1,4 miljard, Rotterdam en Den Haag: f. 1 miljard, en Utrecht: f. 600 miljoen. Ten behoeve van poen in vervoerregios buiten de Randstad is in de periode 1990-2005 f. 600 miljoen gereserveerd.

Door de investeringsimpuls is het verder mogelijk geworden dertig nieuwe poen op het gebied van het stedelijk wegverkeer in het MIT op te nemen. Als opvallende poen ke worden genoemd de reconstructies van de Velperweg in Arnhem, de Rochadeweg in Helmond, de Batabrug in Best, de Rondweg Barneveld en de Rondweg Dokkum.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verleent een bijdrage van 50% in de kosten van de aanleg van stedelijke wegverkeersvoorzieningen.

Het gaat dan vooral om het voor- en natransport van en naar het hoofdwegennet.

Reageer op dit artikel