nieuws

Maij wil Zestienhoven eventueel handhaven

bouwbreed

Minister Maij wil dat het huidige vliegveld Zestienhoven blijft bestaan wanneer het kabinet mocht besluiten tegen een nieuw vliegveld ten noorden van Rotterdam te stemmen. Maij zei dat bij de opening van de nieuwe Willemsspoortunnel in Rotterdam.

De bewindsvrouw verklaarde zich opnieuw groot voorstander van een nieuw te bouwen vliegveld in de polder Schieveen. De Rotterdamse gemeenteraad besloot daartoe in april 1992, als onderdeel van een veelomvattende reconstructie van de gehele noordrand van de stad, een investering van zeven miljard gulden.

De raad wil dat het huidige Zestienhoven definitief sluit, ook als het kabinet een nieuw vliegveld afwijst.

Het kabinet schuift een beslissing al enige maanden voor zich uit en heeft adviezen gevraagd van de gemeente Rotterdam en van de provinciale staten van Zuid-Holland.

De statenfracties buigen zich er komende vrijdag over, de provinciale bestuurders zijn tegen aanleg van het nieuwe Rotterdam Airport.

Met name nachtvluchten zijn onderwerp van discussie in het kabinet; het aan Rotterdam gevraagd advies ging daar ook over. Er is door de exploitant van het huidige en eventueel toekomstige vliegveld, Schiphol, altijd gezegd dat een -beperkt- aantal nachtvluchten noodzakelijk is om rendabel te draaien. Rotterdam is voorstander van het schrappen van de nachtvluchten, maar laat de financiele gevolgen daarvan verder over aan het kabinet.

Dat zou voor compensatie voor Schiphol moeten zorgen.

Inmiddels heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer verklaard opheldering te willen over de uitlatingen van minister Maij. Volgens woordvoerder A. de Jong brengt zij minister Alders, die met de gemeente Rotterdam onderhandelt over de bouw van enige duizenden woningen op het huidige luchthaventerrein, met haar opmerkingen in een lastig parket.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels