nieuws

Internationale aannemer wacht ongeduldig op Tunesisch werk

bouwbreed

Internationale aannemers verwachten dat in Tunesie binnenkort de aanbesteding volgt van enkele grote werken. De verwachting hangt samen met de aanstaande oplevering van enkele andere grote werken. De nieuwe contracten moeten onder meer voorzien in de bouw van de Sidi el-Barek-, Sidi Aich- en Barbara-dammen. Voorts wachten werken voor de metro en het wegennet van Tunis en voor de havens van Bizerte en Menzel Bourguiba.

De economie van Tunesie vertoont duidelijke tekenen van groei en lijkt zonder al te grote problemen kapitaal te ke verwerven voor de realisatie van bouwpoen. Internationale en plaatselijke aannemers tonen mede daardoor een streeds grotere belangstelling van het land. Het is nu zaak dat het land de voorgenomen werken daadwerkelijk laat uitvoeren wil het op een blijvende interesse ke rekenen. De bouwnijverheid wacht momenteel op de aanbesteding van contracten die van Tunis een regionaal zakelijk en industrieel centrum moeten maken.

In het verlengde daarvan liggen plannen voor de woningbouw, de verbetering van de nutsvoorzieningen, de wegen en het toerisme. De huidige president Ben Ali wil zijn aandacht vooral richten op de regios waaraan zijn voorganger Bourguiba voorbij ging. Nabij Zarzis en Bizerte zullen vrijhandelszones worden ingericht. In al deze plannen uit het ontwikkelingsplan voor de periode 1992-1996 wordt nogal wat aandacht besteedt aan milieumaatregelen.

Afwachten

Naar verwacht zal de omvang van de komende Tunesische poen relatief beperkt blijven terwijl het vergeven van de bijbehorende contracten enkele jaren in beslag kan nemen.

Een voorbeeld daarvan biedt de verdubbeling van de capaciteit voor de olieraffinaderij nabij Bizerte. Het Italiaanse Snamprogetti kreeg in 1989 het contract toegewezen maar kon niet aan de slag. Eerder dit jaar werd dit werk opnieuw aanbesteed. Multilaterale fondsen stellen plaatselijke aannemers in staat met succes te concurreren met buitenlandse bedrijven. Ook voor het lokale bedrijf is het na het verkrijgen van een contract doorgaans een kwestie van soms jarenlang afwachten totdat de uitvoering kan beginnen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor familibedrijven als Bouchamaoui en Letaief en voor Kilani en Eurafricaine Bredero. De grote Tunesische aannemers vinden op de thuismarkt te weinig werk en richten zich met wisselend succes op de buitenlandse markt.

De gang van zaken op de bouwmarkt van Egypte lijdt in toenemende mate onder het meningsverschil tussen de gouverneur van Cairo en de minister van bouwzaken. Als gevolg daarvan ontmoet het uitvoerende consortium onder leiding van het Britse Tarmac Overseas die in Cairo rioleringswerken uitvoeren in toenemende mate kritiek. Kritici noemen de realisatie beneden de maat en vinden dat er nauwelijks rekening is gehouden met de leverantie van reserveonderdelen. Het rioleringsbedrijf van Cairo bestrijdt deze aantijgingen en stelt dat het systeem dagelijks de volledige capaciteit van een miljoen kubieke meter naar tevredenheid verwerkt. De kritiek leidde er evenwel toe dat het bedrijf aanzienlijke problemen ondervindt bij het aantrekken van kapitaal.

Geweld

Over het geheel genomen biedt de Egyptische bouwmarkt vooralsnog weinig uitzicht op grote(re) werken. Het enige po met een redelijke om vang is de boiuw van de twee torens voor een woon/werkcomplex in Giza. De internationale aannemerij wacht op de aanbesteding van de uitbreiding van het Meridien-hotel in Cairo en van de nieuwbouw van het Conrad-hotel nabij het wereldhandelscentrum in Cairo. Deze aanbesteding zal naar verluidt nog enige tijd op zich laten wachten omdat internationale investeerders vrezen dat het islamitische geweld in het land zal toenemen wat de economische zekerheid zal ondermijnen. Bouwen in Egypte hangt voor het grootste deel samen met de beschikbaarheid van internationale middelen van de Wereldbank, de EG, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en van Arabische investeringsfondsen. Plaatselijke banken tonen vooralsnog de grootste belangstelling voor olie- en gaspoen en bijbehorende werken.

Reageer op dit artikel