nieuws

Installatiebranche Utrecht verzorgt instroom collectief

bouwbreed

In Utrecht is deze week de stichting Regionaal Opleidingsbedrijf voor de Installatietechniek (RO-I) officieel opgericht. Bedoeling is dat de stichting vaklieden gaat opleiden voor het regionale bedrijfsleven dat met een groot tekort aan vaklieden kampt. De Arbeidsvoorziening in Utrecht geeft hiermee vorm aan haar streven om meer werkgeversgericht te werken.

In de installatiebranche bestaat al geruime tijd een tekort aan geschoold personeel. Een aantal ondernemers uit de Utrechtse regio heeft daarom het initiatief genomen voor de oprichting van het RO-I met steun van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) en de Stichting Opleidingen Installatiebranche (SOI).

Centraal in het intiatief, dat zijn medewerking krijgt van de Utrechtse arbeidsvoorziening, staat de wens van het bedrijfsleven om permanent over voldoende en goed opgeleide monteurs te beschikken. Het aanbod van aspirant-monteurs blijft in namelijk al geruime tijd achter bij de vraag terwijl de kwaliteit van het aanbod gering is. Het huidige aanbod bestaat uit relatief veel kandidaten zonder een afgeronde beroepsopleiding.

Een tweede knelpunt vormt de praktijkcomponent van het leerlingstelsel installatietechniek. In een groot aantal bedrijven komen niet alle aspecten van het theoretische scholingsprogramma voor. Daarnaast is de werkplek vaak niet de juiste plaats om ‘even te laten zien hoe het moet’, zo vinden de werkgevers.

Het opleidingsbedrijf wil hier wat aan doen door nieuwe medewerkers te werven en zelf de opleiding te verzorgen. Nu al verzorgt het op zijn Centrum voor Vakopleiding voor Technische Beroepen de praktijkcomponent van het leerlingwezen. Ook worden hier her- en bijscholingscursussen gehou den, eventueel per bedrijf op maat gesneden.

Volgens voorzitter ir. W.J.A. Smit van de stichting markeert de oprichting van het RO-I de evolutie in het denken van de inmiddels twee jaar zelfstandige Arbeidsvoorziening. ‘Opleiden en arbeidsvoorziening dienen ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie. In dat kader dien je je als opleider af te vragen wat de behoefte is op de markt.

Praktijkgericht

De werkwijze van de stichting heeft lijkt op die van de bouw met haar samenwerkingsverbanden van werkgevers. Het verschil is echter dat arbeidsvoorziening zijn medewerking verleent op het gebied van werving.

De bedoeling is dat geinteresseerde bedrijven, waarop de cao voor het loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf van toepassing is, participant van de stichting worden. Hiermee krijgen ze toegang tot het totale dienstenpakket van het Regionaal Op leidingsbedrijf. De samenwerking tussen het RO-I en het Centrum voor Vakopleiding moet ervoor zorgen dat de cursisten een vooral praktijkgerichte opleiding krijgen. Het RO-I bewaakt het opleidingstraject terwijl het Centrum Vakopleiding de cursisten daadwerkelijk opleidt.

Momenteel zijn reeds vijftig cursisten in opleiding. Het gaat hier om de gemoduleerde opleidingen voor onder meer assistent-verwarmingsmonteur, assistent installatiemonteur.

Tenslotte werkt het RO-I tevens samen met de stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Loodgieters-, Fitters- en Centrale Verwarmingsbedrijg (OLC) die het RO-I subsidie verleent voor het opzetten van werkgelegenheidspoen. Voorts verzorgt het praktijkgerichte curussen voor Intechnium, het nieuwe kennis- en technologiecentrum voor de installatietechniek.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels