nieuws

In november 1970 nam de Algemene Kerkeraad van …

bouwbreed

In november 1970 nam de Algemene Kerkeraad van Diemen, Watergraafsmeer en de Bijlmer het besluit om in de Bijlmermeer een kerk te bouwen. Drie jaar later, op 19 december 1973, werd het eerste complex ‘De Nieuwe Stad’ geopend. Deze kerk werd gebouwd onder een parkeergarage van Ganzenhoef. Kerkgangers stalden hun autos op het dak. Twintig jaar later, op 4 september jl., kon de tweede kerk van ‘De Nieuwe Stad’ worden geopend aan het Gulden Kruispad.

Er werd daar in de Bijlmer iets groots verricht. Dezelfde dominee die in 1970 het initiatief tot de bouw van de eerste Bijlmerkerk nam, drs. C.P.T. Rijper, werd voorzitter van de Bouwcommissie, waarin vijf kerken zijn vertegenwoordigd.

Want naast de gereformeerde, hervormde en roomskatholieke namen ook de evangelische broedergemeente en de evangelische lutherse kerk deel aan het centrum.

‘Dat is een Nederlands unicum’, aldus de bouwpastor.

‘Geen enkel kerkcentrum is eigendom van zoveel kerken. De verloedering van de omgeving van Ganzenhoef is de oorzaak dat we daar weg wilden. Wij vroegen de gemeente Amsterdam of er iets tegen deze achteruitgang te doen was. Toen werd ons mede gedeeld, dat de gehele wijk Ganzenhoef gesaneerd en gesloopt zou worden.

‘De Nieuwe Stad’ zou ook tegen de vlakte gaan. Toen werd duidelijk dat een nieuwe kerk hard nodig was. Daar de evangelische lutherse kerk en de broedergemeente besloten mee te doen met de bouw van een lithurgisch centrum lag de oplossing voor de hand; er was weer werk aan de winkel.”

Er werd een begroting gemaakt en de totale kosten van de kerk werden geraamd op f. 3860000. Door kerken en giften werd f. 3745000 ingebracht; per saldo is er nog een tekort van f. 115000. Verwacht wordt echter nog f. 60000 aan giften. Het uiteindelijke tekort zal daarom f. 55000 bedragen.

Natuurlijk ke zulke hoge kosten niet door giften van dubbeltjes en kwartjes worden gedekt. De gereformeerde kerk kon haar gebouw op Ganzenhoef 12 verkopen. Andere kerken vielen terug op reserves van hun landelijke overkoepelende organisaties. Er is een beroep gedaan op alle kerkleden (giro 92593 t.n.v. kerkcentrum De Nieuwe Stad Amsterdam Zuidoost).

Het nieuwe gebouw heeft twee kerkzalen, die zijn gescheiden door een kerkeraadskamer.

‘Dat hebben we met opzet gedaan, om te vermijden dat de klaagzang in de ene dienst wordt overstemd door het jubellied in de kerkzaal ernaast’, aldus drs. Rijper. Hij noemde het nieuwe pand aan het Gul den Kruispad ‘een reuzensprong vooruit’. Niet alleen omdat het een grote verbetering is vergeleken bij Ganzenhoef, maar vooral omdat er twee extra kerkgenootschappen in het oecumenisch centrum zijn vertegenwoordigd.

De architecten van ‘De Nieuwe Stad’, Lafour en Wijk, en aannemer M.J. de Nijs en Zn. te Warmenhuizen ke op een uitstekende prestatie terugzien. Speciaal ter gelegenheid van de opening van hun bouwwerk verscheen er een extra nummer van ‘De Nieuwe Stad’, waarin uitvoerig over de totstandkoming van dit lithurgisch centrum wordt bericht.

We noemen speciaal de wereldpremiere van een muzikale ode aan ‘De Nieuwe Stad’ die op 10 september wordt uitgevoerd onder leiding van de componist Ronald Snijders.

J.H. KRUIZINGA

Reageer op dit artikel