nieuws

In Groene Hart steeds minder woningbouw

bouwbreed Premium

De provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland bouwen steeds minder woningen in het zogeheten Groene Hart. Dat valt op te maken uit een rapportage van de Randstadprovincies aan minister Alders.

Het dagelijks bestuur van de gezamenlijke Randstadprovincies zal de rapportage binnenkort officieel vaststellen. GS van Utrecht deden dit al.

In 1990 telde het Groene Hart ruim 240000 woningen. Dat aantal steeg in de periodie van 1990 tot heden nog met 8,2% en zal tot 2000 nog toenemen met 4,7%. De stijging na het jaar 2000 zal volgens de planning nog maar 2,5% bedragen. En dat terwijl in de jaren tachtig de woningvoorraad nog met gemiddeld 12% toenam. Volgens het huidige streekplan van Utrecht ke de Utrechtse Groene Hartgemeenten -Abcoude, Breukelen, Harmelen, Loenen, Loosdrecht, Lopik, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen en Woerden- nog ongeveer 8500 woningen bouwen.

In de drie Randstadprovincies ke tot 2005 in totaal nog maximaal 39000 huizen worden gebouwd volgens de bestaande ruimtelijke ordeningsplannen. De rijksoverheid is van mening dat het aantal te bouwen woningen nog verdere omlaag moet. Het rijk wil tot 2005 ruim 8000 woningen minder bouwen. Het verschil van mening betreft vooral de Zuidhollandse woningen. Als bijdrage in de oplossing van het meningsverschil wil de provincie Utrecht 400 woningen in de gemeente Woerden , die aanvankelijk voor 2005 zouden worden gebouwd, pas na 2005 realiseren.

Reageer op dit artikel