nieuws

Houtversnipperaars CE-gecertificeerd

bouwbreed

Twee houtversnipperaars van de machinefabrikant Vermeer zijn door TNO getoetst aan de EG-Machine Richtlijnen 89/392/EEC en 91/368/EEC. Deze richtlijnen zijn in feite een uitgebreide en zeer strikte specificatie van verschillende veiligheidsnormen en hebben betrekking op ontwerp-aspecten met uitzondering van as en wielen, waarvoor aparte voorschriften op landelijk niveau bestaan.

De richtlijnen zijn van toepassing op alle machines die bestemd zijn voor de verkoop binnen de Europese Gemeenschap.

Ze zijn met ingang van 1 januari 1993 in werking getreden terwijl de wettelijke verplichting om aan deze richtlijnen te voldoen pas vanaf 1 januari 1995 gaat gelden.

De resulterende verklaringen die door TNO t.a.v. deze houtversnipperaars zijn uitgegeven geven aan dat beide machines geheel in overeenstemming zijn met de desbetreffende EGRichtlijnen.

Deze eerste twee verklaringen die Vermeer heeft verkregen vormen de aanzet tot een programma dat erop gericht is alle Vermeer-produkten te certificeren voor 1 januari 1995.

Reageer op dit artikel